Nytt

Mellom førti og femti tusen flykter fra Irak hver måned, og tallet på flyktninger kan komme opp i 2,3 millioner ved utgangen av 2007, tror FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR), Antonio Guterres.

To millioner mennesker har allerede forlatt Irak og 1,8 millioner er fordrevet internt. FN har derfor innkalt til en konferanse i Geneve, i håp om å samle inn penger og overtale land til å ta i mot flyktningene. Søndag orienterte FN Den arabiske liga om situasjonen.

– Målet er å gjøre verdenssamfunnet oppmerksomme på de humanitære dimensjonene, og sikre bidrag for å kunne møte de enorme og voksende problemene, sier Guterres.

FNs høykommissær for flyktninger ber araberlandene engasjere seg mer i den internasjonale debatten om flyktninger, og minner om at flertallet av verdens flyktninger er muslimer.

– Jeg finner det tvingende nødvendig å komme med en appell til den muslimske verden og i særdeleshet den arabiske verden, om å spille en større rolle i diskusjonene, utformingen og iverksettelsen av en internasjonal flyktningpolitikk, sier Guterres.

UNCHR ba i januar om 370 millioner kroner for å hjelpe irakiske flyktninger og internt fordrevne, det dobbelte av hva som ble benyttet i 2006. Amerikanske myndigheter vil i samme anledning sende en høytstående tjenestemann til Syria som en del av en rundreise for å avklare de irakiske flyktningenes skjebne.

Dagbladet.no: Hver åttende iraker på flukt