Nytt

Hos det svenske utdanningsdepartementet ligger det nå en søknad fra den irakiske ambassaden om å åpne både grunnskoler og videregående skoler for irakiske barn som bor i Sverige.

Kunnskapsdepartementet har ikke begynt å behandle søknaden fra den irakiske regjeringen ennå. Men ifølge brevet, handler det om skoler hvor den irakiske regjeringen ønsker å betale barnas utdannelse. Skolene vil være åpne for alle, men rettet mot undervisning av barn av familier som har til hensikt å returnere til Irak.

Årsaken er fordi det er så mange irakere bosatt i Sverige. Ifølge Sveriges SSB, er det 125.000 mennesker som ble født i Irak som bor i Sverige. Tallet blir høyere hvis man også tar hensyn til barn som er født i Sverige, men har to irakiske foreldre.

I et intervju sier den irakiske ambassadøren i Sverige, Hussain Al-Ameri, at undervisningen bør gjennomføres på arabisk. Før eller senere vil mange av irakere her i Sverige dra tilbake til Irak, så vi ønsker at de skal ha en utdanning som fungerer i Irak, og at de kjenner arabisk. Språk er nøkkelen til suksess, sier han til avisen.

Planen er å åpne tilsvarende skoler i andre nordiske land. De er ment å fungere som de andre internasjonale skoler i Sverige i dag, totalt ti skoler: Den tyske skolen, Lycee Francais og noen engelske skoler, der den mest kjente versjonen er International Baccalaureate. Studentene følger andre skoleplaner enn i de svenske skolene, og undervisningen gis i andre språk. De internasjonale skolene er finansiert av et stipend fra den svenske elevenes hjemkommuner. Men i tillegg kan skolene tar gebyr.

Internasjonale skoler er primært beregnet for studenter som er bare en kort tid i Sverige, eller studenter hvis familier skal reise utenlands og har til hensikt å holde seg borte i mange år. Den internasjonale skolen ble trolig ikke tenkt som en del av det svenske skolesystemet. Vi har mange innvandrergrupper i Sverige, men de er normalt ikke målrettet for internasjonale skoler, sier Patrick Levin, skoleinspektør, som autoriserer de nye skolene.

Hvis den irakiske regjeringen vil gå videre med sin søknad må de detaljert redgjøre for elevgrunnlag, helsetjenester for elevene, utstyr, økonomi samt skolenes virkemidler mot diskriminering, akkurat som andre som søker om å få starte en ny skole.

kilde: http://www.sydsvenskan.se/sverige/irak-vill-oppna-skolor-i-sverige