Kort

FNs høykommissær for flyktninger ber landene som tar i mot flyktninger om være inkluderende overfor flyktninger med annen kultur og religion.Nettavisen

Hva kreves av flyktningene som får husrom og penger i en annen kultur?

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt landene ha en inkluderende holdning når det gjelder flyktninger med annen kultur og religion.