Nytt

FNs høykommissær for flyktninger vil at Norge og andre vestlige land skal ta imot flere flyktninger fra Syria, hvor den humanitære situasjonen er prekær. Statssekretær Pål Lønseth og godhetssekretær Jan Egeland har hvert sitt syn på saken.

– Vi kan øke kvotene, men dette handler om riktig ressursbruk. Det koster forholdsmessig mye mer å hente ut flyktninger enn å hjelpe på bakken, der de er, sier Lønseth til NTB. […]

Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland sa tirsdag at Norge må være forberedt på å ta imot langt flere syrere.

I mellomtiden endres faktaene på bakken, uaktet enhver politisk diskusjon.

Til nå har rundt 40.000 syrere greid å komme seg til Europa ved egen hjelp. Men den siste tiden har situasjonen blitt mye vanskeligere for dem som velger å ta fatt på den lange reisen.

– Det er blitt langt strengere kontroll ved grensene. Mange familier bruker alt de eier og har på menneskesmuglere og bestikkelser, sier Aikomus.

Tyskland og Sverige er de EU-landene som har tatt imot flest av dem. I 2012 og 2013 har 14.700 syrere fått asyl i Sverige.

Om det er de verst stilte og mest forfulgte syriere som kan betale et femsifret beløp i euro med egen families penger for å komme seg til Sverige, er høyst tvilsomt.

Uansett ville det opplagt ha vært billigere for Sverige å betale Syrias naboland for flyktningenes velferd der, enn å stille eget territorium til det som vanskelig kan bli annet enn permanent disposisjon.

Et mindre ødeleggende alternativ for ens eget samfunn kunne forøvrig være å dele ut oppholdsstillatelser av seks måneders varighet, som om nødvendig fornyes inntil krigshandlingene opphører – en løsning land som Italia ikke sjelden velger.

 

NTB/Dagsavisen: Ber Norge ta imot flere syriske krigsofre