Jerry Nadler (NYC-D) er leder av justiskomiteen.

Justiskomiteen i Representantenes hus har stemt for to tiltalepunkt som grunnlag for en riksrettssak mot Donald Trump.

Vedtaket går nå videre til plenum i Representantenes hus, der Demokratene har flertall.

De to punktene er maktmisbruk – abuse of power – og obstruction of justice, at Trump har nektet å lav vitner forklare seg og holdt tilbake dokumenter.

Dette er ikke de tiltalepunkter den innledende granskningen begynte med da Spear of the House, Nancy Pelosi, sto frem og varslet granskning. Det var en quid pro quo, at Trump hadde stilt betingelser for økonomisk hjelp til Ukraina, senere ble det bestikkelser. Demokratene har brukt meningsmålinger for å finne ut hva folk reagerer på.

Meningsmålinger har vist en synkende oppslutning om riksrett blant uavhengige. Det er ingen av Republikanerne som støtter riksrett. Pelosi sa at det bør være et tverrpolitisk initiativ. Men det er det ikke. Opprinnelig stemte tre Demokrater mot å innlede etterforskning.