Demokratene i Representantenes hus stemte i natt for å reise riksrett mot Trump på to punkt – maktmisbruk og obstruksjon av loven. Ingen Republikaner stemte for og tre Demokrater var enten avholdende eller stemte mot.

-Demokratene er på en selvmordskurs, sa Trump som holdt et stort rally i Battle Creek, Michigan.

Speaker of the House, Nancy Pelosi, ble hyllet på CNN, men det henger store spørsmål over fremdriften av en riksrett.

Pelosi sa onsdag kveld at det var usikkert hva neste skritt vil bli. For at prosessen kan gå sin gang må vedtaket sendes over til Senatet, som er domstolen i en riksrett. Men Representantenes hus stemte ikke for å oversende vedtaket. Derfor får det foreløpig ingen konsekvenser.

«We’ll make a decision… as we go along.» Pelosi told reporters, adding that «we’ll see what the process will be on the Senate side.»

«We have acted,» Pelosi continued, repeatedly refusing to commit to sending the articles of impeachment to the Senate. «Now, they’ll understand what their responsibilities are, and we’ll see what that is.”

Hvis Demokratene velger ikke å sende vedtaket til Senatet, vil nattens avstemning bli stående som en partipolitisk markering.

I våres sa Pelosi at en riksrett var en så alvorlig affære at den måtte være tverrpolitisk. Det har hun ikke lykkes med. Tvertimot. Tre av hennes egne hoppet av.

Jack Van Drew (New Jersey) signaliserte tidlig at han var mot og har sogar varslet overgang til Republikanerne.

Collin Peterson (Minnesota) stemte også mot begge punkt, mens Tulsi Gabbard, som deltar i nominasjonskampen, avsto. Hun begrunnet det med at Demokratene har sviktet sin egen forutsetning om at riksrett er et så alvorlig instrument at det må være tverrpolitisk.

Gabbard har under valgkampen markert seg som motstander av Demokratenes intervensjonsvennlige linje og aggressive holdning til Russland. Hillary Clinton kalte henne en «Russian asset» – og mente hun løp Putins ærend.

Meningsmålinger viser synkende interesse for riksrettshøringene i Representantenes hus. Selv blant Demokrater er interessen synkende. Selv om høringene livesendes har de ikke fanget folks interesse. Det kan ha noe å gjøre med at Demokratene har endret anklagepunkt, fra quid pro quo – noe for noe – til bestikkelse, for å ende opp med det generelle maktmisbruk og obstruksjon av loven.

Republikanerne svarer at Demokratene bruker riksrett om det som er normal arbeidsfordeling mellom statsmaktene. Trump har nektet å utlevere dokumenter og nektet tjenestemenn å vitne. Det gjorde også Obama. Det er presidentens privilegium å nekte. Hvis Kongressen er uenig kan den anke saken inn for en domstol. Slik fungerer republikken. Ved å bruke det sterkeste middelet i forfatningen til å løse en politisk strid, har Demokratene politisert og dermed devaluert riksrett, mener kritikerne.

Velgerne forstår heller ikke hva det handler om.

 

 

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!