Fossen NRK påstår er «uttørket på grunn av klimaendringer». Bilde er fra 6. desember, hentet fra Facebook-innlegg. 

NRK går stadig lenger i sine daglige skremselsoppslag om «klimakrise». Det er ikke så nøye om det er sant eller ikke. For få dager siden hadde kanalen et oppslag fra Afrika, som viste seg å være fullstendig uriktig. Vil man nå rette opp feilen og be seere og lesere  om unnskyldning?

Det var i en sak i programmet Urix og i et oppslag på NRK.no det ble presentert en angivelig krise i det sørlige Afrika. Man kunne nemlig berette at de berømte Victoria-fallene så å si var blitt borte, fossen var tørket inn.

«Nå har langvarig tørke i det sørlige Afrika ført til at den ellers så majestetiske fossen er redusert til nærmest en liten bekk», kan NRK opplyse.

Da er selvsagt ikke veien lang til å sette dette i sammenheng med det som er kanalens hovedtema for tiden: Nemlig klimaendringer. Man strekker seg nå svært langt i NRK for å klare å koble nærmest enhver sak til dette temaet. Klima, klima og atter klima.

Som sannhetsvitne for dette benyttes presidenten i Zambia:

«Presidenten i Zambia, Edgar Lungu, sier at den tørre fossen er et «grelt eksempel på hva klimaendringer fører til for miljøet vårt».

Zambia er ett av en rekke land i den tredje verden som ifølge FNs planer for global klimapolitikk skal tilgodeses med massive pengeoverføringer fra rike land (les: vestlige land, og i særlig grad Norge). Landene i den tredje verden er nemlig fremstilt som «ofre» for klimaendringer de rike land har skylden for. Så her må vi bla opp!

Det er derfor ikke direkte overraskende at presidenten i et av disse landene sier det som må sies for å få holde liv i et slikt narrativ, og få fortgang i kommende utbetalinger.

Dette perspektivet er helt fraværende, trolig utenkelig, i NRKs univers. Der er «kritisk journalistikk» et begrep som forbindes med noe enkelte, nå pensjonerte medarbeidere, holdt på med i kanalen for 10-20 år siden. I dag er det den agendastyrte mikrofonstativjournalistikken som har overtatt. Dette er ekstra synlig i klimasaken, der virksomheten nærmer seg en flau vits.

Heldigvis for Zambia og dessverre for NRK og andre klimaaktivister viser det seg at hele historien om den «tørre fossen» er uten rot i virkeligheten. Den er en fiksjon, som så mye annet i klimasaken.

I den lokale avisen Bulawayo24 har man blitt lei av at oppdiktede fortellinger om dette har gått verden rundt.

«Victoria Falls has not dried up – here’s the proof», slår avisen fast i en artikkel om saken fra tidligere i høst.

De forteller oppgitt at de har blitt kjent med at det spres myter om dette:

«A number of photos have been circulating on the internet recently showing a very dry Victoria Falls. Some captions have even claimed that Vic Falls has dried up completely.»

De forklarer at påstandene er uriktige, og at tilstanden i elven er som den pleier på denne tiden av året:

«This is totally untrue. Vic Falls has not dried up, and a ‘dry’ falls is, in fact, part of a very normal, yearly cycle. There is always water (lots of it) on the Zimbabwean side of Victoria Falls, and late in the dry season (October/November), very little water reaches the Zambian side of the Falls.»

En normal situasjon, med andre ord.

Danske Extrabladet har en artikkel som nyanserer skremslene, og bidrar til å avsløre NRKs ensidige svartmaling.

«Det er slet ikke sikkert, at klimaforandringer har en betydning, ligesom det ikke er usædvanligt, at mængden af vand i Victoria Falls er svingende. Især i forbindelse med en tørke.

På mediet Victoria Falls 24, der følger vandfaldet helt tæt, beskrives det også, hvordan vandfaldet sidste år nåede sit højeste niveau siden 2010.»

Også en beboer i Tanzania, Suzanne Elliott Smith, har fått nok av tøvet. I et innlegg på Facebook for et par dager siden, legger hun ut nye bilder hun selv tok sist uke av den angivelige «inntørkede bekken» NRK rapporterte om.

     «The Victoria Falls is NOT dry. These pictures, taken by me on the 6th of December 2019, show a very different story to what seems to be doing the rounds in the media – regionally and internationally», skriver hun oppgitt.

Det forvrengte inntrykket som formidles av medier som NRK, fremkaller åpenbar irritasjon hos dem som ser de faktiske forholdene på nært hold, og ikke har personlig vinning ved å formidle desinformasjon om dette.

Rekken av feilaktige klimasaker fra NRK begynner å bli lang – og pinlig. Det har handlet om skip som har kjørt seg fast i isen i polområder som ifølge NRK skulle være isfrie osv. Det har vært Greta Thunbergs vrøvl om «mennesker som dør». Nå er det «tørre fosser».

I en kanal med en visst profesjonell, journalistisk standard, ville slike stadige bomskudd ført til at man revurderte sin måte å dekke klimasaken på. Kanskje man kunne bli mer skeptisk til kildene og deres motiver, forsøke å formidle andre perspektiver, muligens stille noe som minner om nøytrale spørsmål?

Dessverre kan det neppe forventes noe slikt fra dagens NRK. Der er trolig løsningen å «pøse på med mer av det samme», i en slags forestilling om at hensikten helliger middelet. Da er det visst «lov å være litt omtrentlig».

Faktamanipulasjon er blitt standard prosedyre.