Enden av NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland dras i land i Büsum, Schleswig-Holstein, den 19. juni 2019. Illustrasjonsfoto: Carsten Rehder / DPA / Scanpix.

Den omstridte utenlandskabelen som er planlagt mellom Norge og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men høyere strømpriser, melder NVE.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert virkningene av den konsesjonssøkte utenlandskabelen NorthConnect.

Økning i strømprisene
At kabelen er lønnsom i et samfunnsøkonomisk perspektiv, betyr likevel ikke at alle vil tjene på den.

– Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kilowattime. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Prosjektet vil likevel være samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi inntektene fra en økning i kraftprisen vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

Omstridt prosjekt
Det er kraftselskapene Agder Energi, som er eid av 30 Agder-kommuner, Lyse, eid av kommuner i Rogaland, E-Co, eid av Oslo kommune, samt svenskeide Vattenfall som står bak NorthConnect-prosjektet.

Kritikerne frykter både økning i strømpriser og svekkede konkurransevilkår for norsk industri med bygging av kabelen, og mener det bør høstes erfaringer fra de to andre kraftkablene som er under utbygging før det tas en avgjørelse om NorthConnect.

Den 665 kilometer lange NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

I NVEs analyse vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år. Analysen er basert på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019–2040.

(©NTB)

 
 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!