Høyspentledning i Lillomarka i Nittedal. Foto: Paul Kleiven / NTB.

I 2040 vil kraftprisen i snitt ligge på 50 øre/kWh, anslår NVEs basisscenario. Både kraftforbruket og kraftprisen ligger an til å øke.

Betydelig vekst i kraftforbruket, valg av teknologiske løsninger og politiske veivalg vil prege utviklingen i kraftsystemet fram mot 2040, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi venter en betydelig vekst i kraftforbruket i Norge framover. Hvor mye kraftforbruket øker, vil blant annet avhenge av utbygging av nett og av kraftprisene. Hvor høye kraftprisene blir, vil igjen avhenge av hvor mye ny kraft som bygges i Norge, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

I basisscenarioet legger NVE til grunn at kraftforbruket øker fra 138 til 174 terawattimer fram til 2040.

– Politiske avveininger vil få stor betydning for utviklingen fram mot 2040. Ønsket om mer, rimelig fornybar kraftproduksjon, som legger til rette for økt elektrifisering og industri, må balanseres opp mot ønsket om å minimere de negative virkningene av mer utbygging, sier Lund.

NVE anslår at kraftprisene øker mot 2030, men faller på lengre sikt, i takt med økt fornybar energiproduksjon i Europa.

– Analysen vår peker mot at vi kan vente høyere kraftpriser i Norge framover enn det vi har sett historisk. Dette kommer blant annet av at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker, og at vi venter en vedvarende høy CO2-pris i årene framover, forklarer NVE-sjefen.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.