Energisystemet i Norden og Europa legges om i rekordfart og er på vei mot å bli utslippsfritt innen 2035, skriver Statnett i en ny analyse.

– Endringene i kraftsystemet skjer i et voldsomt tempo. Omstillingen til utslippsfritt energisystem har blitt satt på spissen av Russlands krig mot Ukraina, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett i en pressemelding.

Dette vil innebære at kraftforbruket øker betydelig.

Også i Norge ligger det an til en kraftig vekst i kraftforbruket for å nå klimamål og til etablering av ny grønn industri. Tempoet i omstillingen og veksten i forbruket vil i stor grad være styrt av tilgangen på ny konkurransedyktig kraftproduksjon.

Økningen i kraftforbruket skal i stor grad dekkes av ny vindkraft og solkraft, hevder Statnett. Dette til tross for at Tyskland med over 30.000 vindturbiner ikke har lykkes med en slik strategi.

Grønt skifte i Tyskland: 14 kullkraftverk går for fullt

– Vi har en helt ekstraordinær situasjon i det europeiske kraftmarkedet. Som en konsekvens har vi fått kraftfulle tiltak som både har forsterket og framskyndet det grønne skiftet i Europa. Gjennom et styrket energisamarbeid med mer utbygging av fornybar energi ser vi at det både er realistisk og gjennomførbart at det europeiske kraftsystemet er tilnærmet utslippsfritt i 2035–2040, hevder Løvås.

Statnett vil skape fleksibilitet gjennom batterier og hydrogenproduksjon, som skal sørge for energiforsyning når det ikke er nok vind eller sol. Dette er en forutsetning for lønnsom utbygging av fornybar energi, hevder de i sin analyse.

– Statnett forventer at dagens kraftoverskudd brukes opp innen 2027, og at Norge vil ha et kraftunderskudd inntil ny vindkraftutbygging er ferdigstilt på land og til havs i første halvdel av 2030-tallet. Samtidig gjør overskuddet i landene rundt oss og god tilgang på utveksling at prisene likevel ikke forventes å øke som følge av et midlertidig kraftunderskudd. For at investorer skal velge å etablere ny industri i Norge, er det likevel viktig at de har tro på at kraftutbyggingen kommer i gang og vi igjen får en positiv kraftbalanse, sier Løvås.

Absolutt alle tilknyttet såkalt fornybar energi spesielt, eller det grønne skiftet generelt, sier det samme: I 2027 vil Norge mangle strøm. Dette vil i så være på grunn av politiske valg. Galskapen om Melkøya, det idiotiske målet om å elektrifisere sokkelen og de hersens kablene til Tyskland og Storbritannia, for å nevne noe.

Statnett forventer at landene rundt oss vil være i stand til å hjelpe oss i de årene Norge mangler kraft. De antar altså at landene rundt oss plutselig vil skape kraftoverskudd. Hvordan skal dette bli en realitet når energikrisen har rammet så å si hele Europa?

Tross energikrisen – og økningen i kraftforbruket som Statnett beskriver – hevder deres analyse at «kraftprisene både i Norge, Norden og ellers i Europa vil falle fra dagens ekstraordinære nivå frem mot 2030».

De forventer at strømprisene i Sør-Norge vil ligge rundt 45 øre/kWt i 2030. Denne spådommen bør man notere seg, for dette kommer aldri til å bli realiteten uten at det grønne skiftet gravlegges, at Norge melder seg ut av ACER og EØS, og at eksporten gjennom kablene begrenses massivt.

Med dagens stortingspartier er sannsynligheten mikroskopisk for at dette faktisk vil skje.

Les også:

EUs nye utslippskrav kan bli rådyrt for norske boligeiere

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.