Espen Barth har Northconnect-saken på vegne av Arbeiderpartiet.

Et flertall i opposisjonen er imot å bygge en kraftkabel mellom Norge og Skottland. Ap sier at de andre partiene må være med på deres forslag.

Både Frp, Sp, SV og Rødt er alle imot byggingen av den planlagte NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland. Også Ap er imot en slik utbygging ettersom partiet mener vilkårene for en utbygging ikke er oppfylt, skriver Klassekampen.

Stortingets energi- og miljøkomité har tre ulike forslag som alle går ut på å stanse utbyggingen, men dersom ikke partiene blir enige, kan flertallet likevel ryke. De ulike partiene har forskjellige grunner til å gå imot prosjektet. Mens Frp er mest bekymret for økte strømpriser, er Sps skepsis knyttet til utviklingen av energiunionen Acer. Rødt har i sitt forslag bare skrevet at kabelen ikke skal bygges.

Ap på sin side mener de andre partiene må enes om å stemme på deres forslag dersom kabelen ikke skal bli en realitet. De mener vilkårene for en utbygging ikke er til stede ut fra en avtale partiet inngikk med Høyre, Frp, MDG og Venstre i 2018.

– Skal det bli flertall mot NorthConnect-kabelen, må nok de andre opposisjonspartiene støtte Ap-forlaget, sa partiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide i januar.

De andre partiene signaliserer nå at de er villige til å snakke sammen for å komme til en løsning.

– Vårt primære ønske er jo å få flertall for å stanse kabelen, sier Sandra Borch i Sp.

Også nestleder Hans Andreas Limi i Frp sier vedtaket må være overordnet de enkelte partiers ulike begrunnelser for å stanse kabelen.

NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel som er planlagt mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. En NVE-rapport viser at kabelen i snitt vil øke norske strømpriser med 1–3 øre per kilowattime, men samtidig være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.