Oslo 7. juni 2012: Storbritannias statsminister David Cameron og statsminister Jens Stoltenberg møtte norske og britiske energiaktører hos Aker ASA torsdag. Fra venstre: Sittende ved bordet: (fra høyre og med klokken rundt bordet) Anette Olsen fra Fred. Olsen, Christian Rynning-Tønnesen fra Statkraft, Sam Laidlaw fra Centrica, Helge Lund fra Statoil, Andy Brown fra Shell, Ottar Rekdal fra Gassco, ambassadør Kim Traavik, Odd Øygarden fra Northconnect, Øyvind Eriksen fra Aker Solutions, statsminister Cameron, statsminister Stoltenberg, Alison Wood fra National Grid og Auke Lont fra Statnett.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix POOL

Hvis det settes uttrykk som «klima» og «miljø» foran skadelige tiltak, er det alltids håp om å få tilgivelse. 

En god venn på Helgeland satte flytegarn utenfor hytta ved en fjord. Han var ute etter laks, men garnsettingen var helt ulovlig. Hvis han ble knepet av et offentlig oppsyn, ville han kalle garna «miljøgarn» – og med en slik betegnelse regnet han med å gå fri.

Denne mer enn 20 år gamle spøken er blitt aktuell nå når myndighetene skal avgjøre spørsmålet om den planlagte utenlandskabelen Northconnect fra Hardanger til Skottland. Kreftene bak strømkabelen omtaler prosjektet som et positivt klimatiltak – og håper dette grunnfalske argumentet vil gjøre at Regjeringen gir konsesjon for byggingen.

Men da har en i så fall sett bort fra Stortinget. Der er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet fast bestemt på å si nei. Disse tre partiene utgjør et flertall på Løvebakken. Regjeringen fikk imidlertid fullmakt til å avgjøre saken den gangen Frp var en del av regjeringsgrunnlaget. Nå er dette ikke tilfelle lenger. Stortingets energi- og miljøkomité har frist på seg ut måneden til å innstille på nei til prosjektet.

Det er de kommunalt eide kraftselskapene Lyse, Agder Energi, E-CO Energi som står bak prosjektet sammen med svenske Vattenfall. Poenget med kabelen er å øke strømprisene i Norge, slik at enda mer penger kan sluses inn i kommunekassene. Dette poenget er sterkt fremhevet på kabelselskapets hjemmeside. Når et skattetrøtt folk ikke lenger godtar høye skatter, kompenseres dette med friere adgang til folks lommebøker gjennom strømprisen. Slik argumenteres det med at kabelen øker folkets lykke og velferd.

Det er ikke tvilsomt, men derimot godt dokumentert at kabelen vil øke strømprisene. I tillegg kommer økt nettleie – ganske enkelt fordi det er innenlandske strømforbrukere som skal ta regningen. Likevel klarer økonomer å fremstille prosjektet som «samfunnsmessig lønnsomt». Lønnsomt for hvilket samfunn? Og lønnsomt for hvilke samfunnsborgere som må blø enda mer gjennom økte strømregninger?

Når dette håpløse regnestykket rakner, velger prosjekteierne å omtale kabelen som et klimatiltak. Dette er like hjelpeløst. Saken er at Norge ikke har ubegrensede mengder elektrisk energi å eksportere. De kraftmengdene som i dag eksporteres til Tyskland, vil i stedet bli ledet til Storbritannia. Der er kraftprisene nemlig langt høyere enn i Tyskland. Og i og med at elkraft skal utveksles begge veier, vil Norge importere britisk prisnivå.

Og når tyskerne går klipp av ren norsk elkraft, må de kompensere tapet med å øke produksjonen av egen kullkraft. Dette øker utslippene av klimagasser fordi britenes kraftforsyning er langt mindre kullbasert. Altså: Northconnect øker klimautslippene, men kreftene bak prosjektet lyver så det renner av dem ved å omtale kabelen som klimatiltak.

Og elendigheten stanser ikke der. Enda en kabel gjør at det blir mindre strøm til innenlands anvendelse. Og økte strømpriser truer kraftforedlende arbeidsplasser. Hydro har allerede satt utvidelsen av aluminiumsverket på Karmøy på vent. Økte strømpriser er et aggressivt tiltak mot norsk sysselsetting, verdiskaping og valutainntekter. Og likevel forsøker Northconnect-eierne å bløffe folk med at kabelen er samfunnsmessig lønnsom!

Kabelkreftene lyver om prisen på strøm og nettleie og de lyver om oppdiktede klimagevinster. De har også stortingsflertallet mot seg.

Men Norge bestyres for tiden av en dysfunksjonell regjering – så her kan ingen kan føle seg trygg. Under Erna Solbergs skjørter er det krefter som vil plage folk enda mer.

 

 

Forhåndsbestill Peder Jensens bok til spesialpris her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.