NVE drøfter hybridkabler til utlandet når Norge skal bygge mer havvind. Dette til tross for at de selv har beregnet at strømprisene blir lavere om all strømmen sendes til Norge.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har lagt fram to rapporter for regjeringen, om et planlagt havvindfelt ved Utsira.

– Nå skal vi studere disse løsningene grundig. Men slik jeg ser det, er det ingen av disse modellene som fullstendig utelukker at vi vil få økt prissmitte fra utlandet, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) til NTB.

Regjeringen planlegger nå utbyggingen av fase II på feltet Sørlige Nordsjø, som ligger tett opp mot Danmark og Tyskland.

I første fase vant Senterpartiet fram med sitt krav: at all kraften fra vindmøllene skal føres til fastlandet i Norge, siden hybridkablene kan brukes til å eksportere enda mer norsk vannkraft til utlandet.

Senterpartiet vil hindre prissmitte
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) mener det bør vurderes at fase II bygges ut med hybridkabler. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) anbefaler at kablene bør eies av Statnett.

Senterpartiet frykter at dette kan føre til ytterligere prissmitte til utlandet.

– Vi er opptatt av å få opp et marked for norsk havvind. Vi trenger mer kraft. Men vi kommer ikke til å kompromisse hvis det går på bekostning av forsyningssikkerhet eller målet om varig lavere strømpris, sier Myhrvold.

Den planlagte havvindparken skal etter planen produsere 3000 megawatt.  NVE konkluderer med at strømprisene i Sør-Norge vil bli lavest dersom man sender all kraftproduksjonen fra de nye vindmøllene til Norge.

– Denne nettløsningen gir størst prisreduksjon i samtlige scenarioer og modellår vi har sett på, heter det i rapporten.

Allikevel foreslår NVE en hybrid løsning, altså at man kobler enda flere kabler til utlandet. NVE argumenterer med at en hybridkabel vil gi høyere inntekter til Norge, gjennom såkalte flaskehalsinntekter.

– RME anbefaler at Statnett eier og drifter en hybridforbindelse. Vi anbefaler også at havvindprodusentene betaler anleggsbidrag for å dekke sin andel av nettkostnadene, og at flaskehalsinntektene fordeles på alle forbrukere, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Også kablene til Tyskland og England har gitt høyere inntekter til Norge. Med det er staten og strømselskapene som tjener disse pengene, og en stor andel skyldes de skyhøye strømprisene som husholdninger og nærlingsliv må betale.

Men de som jobber i selskaper som Statkraft, kan kose seg med store bonuser.

Strømprisen startet å stige umiddelbart etter at Tysklands-kabelen ble åpnet i mai 2021, og steg nok et markant hakk da kabelen til England åpnet i oktober samme år.

Årsaken til de høye strømprisene er at strømprisen bestemmes på børs, og at det norske markedet ble tilknyttet et europeisk energimarked i krise.

De høye energiprisene er en åpenbar faktor bak den høye inflasjonen.

Norsk og tysk kraft kobles sammen, nå kommer strømsjokket

Aasland: Skal bruke analysene
NVE overleverte anbefalingen til olje- og energiminister Terje Aasland mandag.

– Hybridkabler påvirker kraftsystemet og aktørene på nye måter, og vi trenger å forstå hvordan vi kan ha en opplyst og god debatt. Ikke minst for å treffe de riktige beslutningene, sier han.

Aasland understreker at rapportene bare er det første steget.

– Men jeg vil være tydelig på at vårt mål er å bruke disse analysene og disse anbefalingene vi nå har fått til å sikre at havvindsatsingen kan komme oss alle til gode.

Man kan vel anta at lavere strømpris er det viktigste for vanlige folk og bedrifter. Men regjeringen skal drøfte, debattere og vurdere.

Dette til tross for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige i Hurdalsplattformen om å si nei til flere utenlandskabler i denne perioden.

I ettertid har det imidlertid oppstått en diskusjon om hvorvidt hybridkabler er å regne som utenlandskabler.

Dette er litt merkelig. Hybridkabler går fra Norge til nettopp utlandet. Kablene kan brukes til eksport av strøm. Hvordan kan man da argumentere for at de ikke er utenlandskabler?

Det fremstår som om det er sterke krefter som har klare ønsker om å knytte Norge ennå tettere opp mot det europeiske energimarkedet.

Dette lover ikke godt!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.