Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at toprismodellen flere partier etterlyser, trolig vil være i strid med EØS-avtalen.

– Dette er ingen kvikkfiks, slår Aasland fast.

Han viser til forslaget om en såkalt toprismodell for strøm. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad tok i romjulen til orde for at regjeringen må utrede en ordning der utenlandskablene utgjør et eget prisområde. Formålet er å hindre prissmitte fra Europa. SV og Frp ønsker det samme.

Nå kommer Aasland med en advarsel:

– Skal du få til en prisforskjell mellom budområder, må du begrense kapasiteten i kablene. Og det er mest sannsynlig i strid med EØS-avtalen.

Forbyr eksportbrems

Aasland viser til at Reguleringsmyndigheten for strøm (RME) i fjor gjorde en vurdering av om Norge kan begrense krafteksporten til utlandet når fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav.

Konklusjonen den gang var at EØS-avtalen i utgangspunktet forbyr eksportrestriksjoner, men at det i visse tilfeller kan tillates av hensyn til forsyningssikkerheten – men ikke av hensyn til pris.

I Norge er det RME som sørger for at konkurransereglene for strøm blir fulgt.

En EU-kilde sa før helgen til NTB at EUs tredje energimarkedspakke hindrer Norge i å todele strømmarkedet, slik flere partier nå ønsker.

RME-direktør Tore Langset skriver i en epost til NTB at det ikke er gjort en egen, juridisk vurdering av en toprismodell for strømmarkedet, men påpeker at forbudet mot eksportrestriksjoner også gjaldt før tredje energimarkedspakke ble innlemmet i EØS-avtalen.

Neppe i tråd med formålet

RME-direktøren mener en toprismodell for strøm neppe er i tråd med EU-krav, skriver Nationen. Det samme får NTB vite.

Langset viser til at det felleseuropeiske regelverket stiller krav når budområder skal endres. Blant annet skal vurderingene gjøres i samråd med berørte naboland.

Ifølge Langset er formålet med budområder å håndtere de fysiske begrensningene i nettet, samtidig som prisdannelsen i markedet blir effektivt.

– Å opprette budområder for å oppnå redusert pris nasjonalt, er neppe i tråd med formålet, skriver han i en epost.

Usikker priseffekt

Langset mener også det er uklart om et eget budområde for utenlandskabler vil påvirke strømprisen i Norge.

Det er bare når det er et ønske om å overføre mer kraft mellom to budområder enn det som er fysisk mulig, at det oppstår ulik pris i de to områdene, forklarer han.

– Å opprette et eget budområde for utenlandskablene endrer ikke på fysikken i nettet. Vi kan ikke se at det vil oppstå varige begrensninger i overføringskapasitet mellom et slikt nytt budområde og det tilstøtende budområdet i Norge. Det er derfor uklart for oss hvorfor det skulle oppstå prisforskjeller, skriver Langset.

Setter ned utvalg

Aasland understreker at han ikke vil legge lokk på debatten om toprismodell.

– Vi ønsker et endelig svar, sier han.

I februar skal regjeringen sette ned et utvalg som skal se på hva staten kan gjøre for å få ned strømprisen. Aasland vil ikke forskuttere om toprismodell blir en del av mandatet.

– Vi er opptatt av å få avklart de spørsmålene som preger ordskiftet, også spørsmål som det er greit å få parkert i ettertid. Enten har vi muligheten til å gjøre dette, eller så har vi det ikke, sier Aasland.

Selv trekker han fram flere forhold han mener må belyses:

* Vil Norge få utfordringer med import av kraft dersom vi begrenser eksporten.

* Hvordan vil det påvirke prissettingen.

* Kan en eksportbrems true forsyningssikkerheten, og må i så fall mer av industrien i Norge kobles ut.

 

Kjøp billetter til møtet her

 

 

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.