Olje- og energi­minister Terje Aasland, Tysklands vise­kansler Robert Habeck og nærings­minister Jan Christian Vestre under et besøk hos hydrogen­selskapet NEL på Herøya 6. januar 2023. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

EU anklaget Norge for kartellvirksomhet og tvang Norge til å legge ned Gass­forhandlings­utvalget (GFU) i 2002. Om to uker starter imidlertid EU selv opp et gass­import­kartell for å få ned prisen på norsk gass. Regjeringen har nok en gang lagt seg paddeflat for EU. Media prøver å feie skandalen under teppet.

Om det skyldes totalt knefall for Tyskland og EU eller ren utenriks- og handels­politisk inkompetanse, skal være usagt. Antakelig skyldes det en kombinasjon av begge deler.

På samme måte som politikerne, fra ytterste venstre til ytterste høyre, påsto at strømkablene til Tyskland og UK ikke ville påvirke strømprisen, mener energi­minister Terje Aasland nå at EUs nyopprettede gass­import­kartell «bare er en tilrettelegger for volum og forbruk», hva nå enn dét er?

Og han sier at det ikke vil fungere som et kartell som vil få innvirkning på prisen på norsk gass. Og at det dessuten bare er midlertidig.

Har vi hørt det før?

Hva var det de sa da de undertegnet ACER-avtalen? Hva var det de sa da vedtaket om strømkablene til Tyskland og UK ble gjort?

Jo, de sa at det ikke kom til å påvirke prisen på norsk strøm i nevneverdig grad. Og de sa at det ikke kom til å påvirke den nasjonale råderetten over norske vannkraft­ressurser.

Blank løgn begge deler! Det vet vi nå.

Strømprisen er mer enn ti ganger så høy som den var før kablene ble lagt. Og vi har ikke lenger råderett over produksjon og eksport av vår egen vannkraft. Den er nå regulert på EUs premisser gjennom EØS-avtalen, ACER-avtalen og de bilaterale kabel­avtalene med Tyskland og Storbritannia.

Energiminister Terje Aasland synes åpenbart det er helt greit å eksportere billig og grønn vannkraft­basert norsk strøm til EU og importere dyr og skitten kullkraft­basert strøm fra EU tilbake.

Nå prøver han å lure oss på nytt og få oss til å tro at EUs gass­import­kartell egentlig ikke er et kartell og ikke kommer til å påvirke prisen på norsk gass. Og han prøver å få oss til å tro at det bare er et midlertidig tiltak.

Dette er i beste fall tøys og tull. I verste fall ren desinformasjon. Som om et import­kartell ikke kommer til å påvirke import­prisen. Våkn opp! Det er nettopp derfor EU har etablert EU Energy Platform.

Kommisjonen sier det rett ut selv. Det er for å koordinere innkjøpene av gass slik at ikke ulike EU-land skal konkurrere mot hverandre i gassmarkedet:

«The platform aims at coordinating EU action and negotiations with external upstream suppliers to prevent EU countries outbidding each other and at using the weight of the EU – as one of the biggest consumers of gas in the world – to achieve better conditions for all EU consumers.»

Aasland prøver med andre ord å lure oss på nytt!

EU Energy Platform er et rent import­kartell. Som ethvert kartell er dets fremste formål å påvirke prisen.

Det vil først og fremst ramme Norge, som nå er EUs største gass­leverandør. Og det rammer Norge mer enn andre gass­leverandører, som en følge av at en betydelig del av eksporten er «låst» mot EU-markedet gjennom gass­rør­ledningene fra de norske gass­feltene i Nordsjøen.

Å påstå at dette ikke kommer til å påvirke prisen på norsk gass, og å påstå at det bare er «et midlertidig tiltak», er som å tro at griser har vinger og kan fly. Som om et kartell ikke har til formål å påvirke prisen? Og som om et tiltak som gagner EU, som dette, bare er midlertidig og ikke kommer til å bli permanent?

Det er faktisk verre enn dét. Det er blank løgn!

Og det er i strid med EUs eget indre marked-regelverk. Det er i strid med EØS-avtalen. Og som om dét ikke er nok, er det i strid med EUs egen energi­politikk overfor Norge, hvor EU forlanger fri flyt av norsk vannkraft til EU, men altså nå samtidig vil regulere importen av norsk gass med import­restriksjoner.

Toppen av kransekaka er at EU i sin tid selv forlangte det norske Gass­forhandlings­utvalget (GFU) avviklet. GFU var et norsk halvstatlig organ med ansvar for å forberede og gjennomføre salget av norsk gass på vegne av Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum.

Det fikk EU satt en stopper for ved å vedta gass­markeds­direktivet. EU-kommisjonen truet Statoil og Norsk Hydro med gigant­bøter for kartell­virksomhet. GFU ble som en følge av dette avviklet 1. januar 2002.

EU ville fjerne GFU. Det fikk de til, og de norske forhandlerne la seg flate uten å kny. Nå EU nå selv oppretter et kartell rettet mot importen av norsk gass, legger norske politikere seg nok en gang flate, uten et kny.

Det er fullstendig patetisk. Det vil koste Norge dyrt. Og det norske folk blir ført bak lyset. I stedet for å beskylde EU for å bryte sitt eget indre marked-regelverk og EØS-avtalen, legger Aasland seg paddeflat.

Når ikke norske myndigheter evner å ivareta norske interesser, må noen andre gjøre det!

Nei til EU burde klage EUs gass­import­kartell inn for European Surveillance Authority (ESA), EØS-avtalens overvåkings­organ. Om nødvendig bør saken tas videre i EFTA-domstolen og EU trues med gigantbøter for brudd på deres egne konkurranse- og kartellregler.

Øystein Steiro Sr.
Vaktmester

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.