Ved midnatt kom det en nattsvart nyhetsmelding på NTB: «UTENLANDSKABLENE BRUKES I ALL HOVEDSAK TIL EKSPORT AV STRØM». Den burde ikke overraske noen, aller minst stortingspolitikerne som i disse dager kappes om å fordele skyld for de høye strømprisene. Elendigheten vil vare i minst tjue år til, innrømmer NVE.

Det er Klassekampen som har gravd frem tallene og NVEs obskure rapporter som alene burde vært nok til å sette stortingspolitikernes lønn i null. Norge har sju kabler som fører strøm ut av landet, eventuelt også, men i langt mindre grad, inn. I tillegg har vi luftkabler til Russland, Finland og Sverige, men de er i denne sammenheng ikke så viktige.

Se på illustrasjonen som viser de tre sist bygde kablene og legg merke til fargene:

Kartgrafikken viser forholdet mellom import og eksport langs de tre utenlandskablene til Storbritannia, Tyskland og Nederland. De tre blå og rosa strekene symboliserer hver sin kabel. Tykkelsen på den rosa delen angir hvor stor andel av strømmen fraktet i kabelen som er blitt importert. Resten – den blå andelen – er eksport. Tallene gjelder siden kablene ble satt i drift. Illustrasjon: Statnett

Nordned, som åpnet i 2008 og går til Nederland, har hatt 86,7 prosent eksport, og 13,3 prosent import gjennom kabelens levetid.

Nordlink, åpnet i 2021, som går til Tyskland, har eksportert 79,3 prosent og importert 20,7 prosent.

North Sea Link, åpnet i 2021, som går til England, har eksportert 97,2 prosent og importert 2,8 prosent. (NTB)

Krafteksport = kraftig prisøkning

Fra tidligere vet vi at regjeringens almisser til norske forbrukere og norsk næringsliv, strømstøtten, opphører 1. mars. Da passer det jo veldig godt at nettselskapene setter opp nettleien, og at staten setter opp el-avgiften …

Nettselskapene setter opp nettleien, staten setter opp el-avgiften

Jeg tror ikke jeg er den eneste som er lei av høye strømregninger og stortingspolitikernes evige bortforklaringer, men det ser vitterlig ut til at myndighetene, våre folkevalgte og de man har valgt til å passe strømbutikken, kan gjøre hva de vil.

Ta for eksempel Statnett. Denne butikken er heleid av «oss», det vil si den norske stat.

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Slik presenterer de seg selv på nettsidene. Men det kommer mer. Etter først å ha fortalt at deres oppgave er «å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt», kommer følgende:

Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Våre verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap.

I arbeidet med denne epistelen sjekket jeg lønnsnivået til butikksjefen i Statnett, Hilde Tonne. Det bidro ikke til å øke min respekt eller styrke min følelse av fellesskap.

Ikke rart konsernsjefen smiler og er glad. Hun har tre ganger så høy lønn som statsministeren. Skjermdump: Europower Energi

Flaskehalsene på Stortinget

Jeg er stolt av å være norsk, jeg har selv holdt 17. maitale på mitt hjemsted, og jeg er glad i folk, fe og naturen vår. Men etter å ha sett hvordan norske stortingspolitikere (og velgere) har forvaltet vårt land og våre ressurser til beste for alle andre enn dem de er valgt til å tjene, blir jeg både skamfull og sint over flaskehalsene på Stortinget.

Les disse linjene fra Statnetts nyhetsside:

Store prisforskjeller gir høye flaskehalsinntekter 

Flaskehalsinntektene til Statnett fortsetter å være høye. I januar 2022 har flaskehalsinntektene vært 1,4 milliarder kroner, som er ny månedsrekord. Flaskehalsinntektene går i sin helhet med til å redusere nettleien som Statnett tar inn. Reduksjonen skjer ved at nettleien i årene fremover settes lavere enn den ellers ville vært. 

– Flaskehalsinntektene er med på å gjøre at vi kan holde Statnetts del av nettleien lavere, samtidig som vi kan gjennomføre de nødvendige investeringene vi er i gang med for å sikre det grønne taktskiftet og verdiskapning i hele landet, sier konserndirektør og CFO i Statnett, Knut Hundhammer.

Vet dere hva «de nødvendige investeringene» og «det grønne taktskiftet» han snakker om er?

Nye utenlandskabler, denne gang fra havvindprosjekter som er så dyre og luftige at kun dine skattepenger og våre inntekter fra olje og gass kan finansiere dem, slik at staten og dens butikkbestyrere kan sende enda flere regninger til deg.

I rapporten «Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021–2040 » gjør NVE anslag for hvordan kraftflyten vil være i de to nyeste kablene de neste tiårene. De spår at det blir noe mer import, men at kablene i hovedsak vil brukes til eksport også i 2040. (NTB)

Vel bekomme!

NESTEN ALT GÅR TIL EKSPORT (Klassekampen – bak mur)

Les også:

Vattenfall vil ha pengene våre for å satse på havvind

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.