Det har vært praksis å saumfare en kandidats fortid for å se om det kunne ligge synkeminer der. Biden har flere: Sønnen Hunters forretninger i Ukraina og Kina. Han blir stadig oftere konfrontert med spørsmål og reagerer med irritasjon. Han motsier seg selv og han later ikke til å forstå at mediene vil fortsette å nøste i en tråd med så stort potensial. Biden trodde han kunne blånekte og at ubehagelige spørsmål ville forsvinne. Men de fortsetter. Er det alderen? Biden er 77, tre år eldre enn Trump. Hvordan skal han kunne stå løpet ut? Ved å nekte å svare? Bildet er fra Iowa 7. desember. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP/Scanpix

Demokratenes kandidater har beveget seg så langt mot venstre at det ikke er vanskelig å finne eksempler på at de har sagt tilsvarende ting som de hamrer Trump for.

Men både Demokratene og anti-Trump-mediene lider av hukommelsestap. Andre plukker opp hansken.

Biden åpnet valgkampen med et voldsomt angrep på Trump for hans uttalelse etter demonstrasjonen i Charlottesville i august 2017. Antifa og hvite supreamasister sto mot hverandre. Men det var også mer moderate mennesker på begge sider. Det var folk som ville protestere mot at statuenn av general Robert E. Lee ble tatt ned. Trump sa derfor: -Det var bra folk på begge sider.

Dette ble han hengt for. Men Trump nektet å ta det tilbake. Han sto inne for det han sa. Trolig visste Trump at venstresiden kom til å overdrive så mye at folk vendte seg mot dem.

Han fikk rett.

Biden er døv. Han tror han kan legge det verste i USAs historie ved Trumps føtter. Men han burde sjekket sin egen historie først.

Biden holdt en tale der han roste folk som brukte Sørstatsflagget og en kvinneorganisasjon som har ligget tett på KKK. Disse uttalelsene er ikke så gamle. De er fra høringen av Ruth Bader Ginsburg i 1993.

In the video — from Ruth Bader Ginsburg’s confirmation hearings in 1993 — Biden defends «an organization made up of many fine people who continue to display the Confederate flag as a symbol.» (…)

He was defending the United Daughters of the Confederacy (UDC), which dedicates itself to «honoring the memory of its lost confederate ancestors.» The group issued a press release defending Confederate monuments, arguing that «they simply represent a memorial to our forefathers who fought bravely during» the Civil War. UDC has sponsored 450 monuments.

The group has insisted that it «denounces any individual or group that promotes racial divisiveness or white supremacy,» but it has a troubling history with the Ku Klux Klan.

Venstresiden lider av manglende evne til selvransakelse. Biden er ute av stand til å huske hva han sa. Hadde han gjort det ville det vært umulig å slynge ut rasistiske anklager mot Trump. Den ekstreme svart-hvitt-tenkningen gjør det umulig å bevare nyanser. Demokratene hadde tidligere ett moderat sentrum som korrigerte tilløp til radikalserigen. Det er forsvunnet etter at Trump ble valgt. Nå har de unge radikale overtatt og ledelsen, som er oppunder 80! – forsøker å holde følge.

Det fører til at politikere med lang fartstid ber om unnskyldning for deres rulleblad. Tidligere borgermester i New York, Michael Bloomberg, ba om unnskyldning for at han hadde lansert frisk & search-policy i New York, som ga politiet rett til å stoppe og ransake alle de ville. Kriminaliteten sank. Men nå er det de kriminelle man tar hensyn til.

Hvis Demokratene hadde fulgt litt bedre med i timen ville de sett at denne politikken ikke slår an. Folk liker ikke kriminelle og de liker ikke gratispassasjerer. Med ulovlige innvandrere får de begge deler for Demokratene vil gi dem alt gratis.

Biden var dum nok til å tro at han kunne presenterere seg som en hvit ridder i kamp mot mørket:

Using this prism, the former vice president accused Trump of having «assigned a moral equivalence between those spreading hate and those with the courage to stand against it.»

Biden må ha trodd at han kunne seile på Obamas arv. Men selv den henger i laser.

Biden signaliserer til velgerne at han ikke har lært noe i sitt lange liv som politiker. Han forsøker å konkurrere med de unge. Det er sjelden noen suksess når man er 77.