Tegning: Karine Haaland.

Hva har skjedd med Høyre!? Hvorfor er ikke Høyre et konservativt parti lenger?

Ifølge Aftenpostens redaktør er partiet fullt av ungdommelig talent, og bør satse på dette. Ikke bare Høyre, men de fleste andre partier er også fulle av ungdommelig symbolpolitisk talent. Og så godt som alle partier har sluttet å være det de var.

Høyre er ikke lenger et verdikonservativt parti. Venstre er ikke lenger et borgerlig liberalistisk parti. Hverken Arbeiderpartiet er arbeidernes partier. KrF er ikke lenger et parti som er istand til å bevare landets kristne kulturarv.

Store velgergrupper, både på den tradisjonelle moderate høyre og venstresiden står faktisk uten fungerende partier, dvs. partier som representerer deres tradisjonelle verdier – både på høyre- og venstresiden. Fordi høyre/venstre-aksen ikke lenger eksisterer i partifloraen.

I stedet for høyre/venstre-aksen har det oppstått en ny akse, i form av en generasjonskløft. Hvor den unge generasjonen representerer et helt nytt verdigrunnlag. Fremmed for alle andre i Norge, men fullt ut forståelig for dem selv.

Denne generasjonskløften splitter alle partier i én realpolitisk / bærekraftig industri / migrasjonsbegrensning avdeling – befolket av voksne – og i én «symbolpolitisk / romantisk-globalistisk / «grønn» / «nestekjærlig» / «moralbegrunnet» avdeling, befolket med unge talenter.

Ingen av disse kommuniserer over generasjonskløften. Verdiene og begrepene er vidt forskjellige.

De som er unge, har vokst opp med det – historisk sett kortlivede – velferdssamfunnets økonomiske og sosiale trygghet, troen på vulgær-kulturrelativismen, FN-paradiset, hippie-moralismen og at «alle mennesker er snille» (unntatt hvite menn) som «trosretning», slik en har lært på skolen.

De har også lært at realpolitiske innvendinger overfor «trosretningen» representerer grådighet og mangel på empati. Noe som er den største synd innen denne troen.

Det er derfor en får dette nye vannskillet i partifloraen. Den kommer med oppblomstringen av unge symbolpolitiske, grønne, nestekjærlige «AUF- og MDG»-talenter – i Høyre og alle partier.

Disse representerer en fremmed kultur, et nytt verdigrunnlag i Norge. Og korrigering av dette regnes da som en form for kjetteri, hat, ondskap, kynisme, fremmedfrykt, forurensning – etc.

En Frp-politiker forklarte det slik for meg: «Ungdomspolitikerne har fått komme – ukorrigert – inn i partiene og legge føringer for disse. Det har aldri skjedd før.»

Så hva gjør velgerne? Det er faktisk også en generasjonskløft her også. Voksne velgere og unge velgere har forskjellige partipolitiske tilbud. De voksne velgerne har egentlig ikke lenger noe reelt tilbud.

Innholdet i cornflakes-pakken består av tørt høy, selv om det står «Høyre» og bildet utenpå pakken er det samme.

Unge velgere har i praksis ett eneste tilbud, og det er det symbolpolitiske grønne, migrasjonsvennlige og nestkjærlige tilbudet – innpakket i rødt, grønt eller blått.

Og til de som skriker med CapsLOCK i kommentarfeltene over at en dag vil «de» bli «flere enn oss» og «ta over landet».

Ja, det vil de.

 

Kjøp Roger Scrutons bok «Konservatismen» fra Document Forlag her!