I stedet for høyre/venstre-aksen har det oppstått en ny akse i form av en generasjonskløft, hvor den unge generasjonen representerer et helt nytt verdigrunnlag. Symbolpolitikk står mot realpolitikk, men voksne velgere har ikke noe reelt politisk tilbud.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.