Ragnar Ulstein blir gravlagt på statens bekostning. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar i begravelsen. Ulstein gikk bort tirsdag, 99 år gammel.

Ulstein gravlegges 13. desember i Spjelkavik kirke, opplyser Forsvarsdepartementet til NTB.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skal holde minneord i kirken. Også representanter fra Forsvaret deltar.

Han ble født 19. april 1920 i Ulstein i Møre og Romsdal og var en fremtredende motstandsmann under andre verdenskrig.

Han var løytnant i den britiske militæravdelingen Kompani Linge, som besto av norske frivillige som skulle delta i britisk ledede operasjoner i Norge under krigen og organisere, instruere og lede den norske motstandsbevegelsen.

– Ulstein var et av de siste tidsvitnene. Han opplevde selv noen av de mest dramatiske episodene i den norske krigshistorien som høyt dekorert befal i Kompani Linge, sa Bakke-Jensen.

Begravelse på statens bekostning er en æresbevisning som i Norge vanligvis gis til ledende statsmenn, politikere, soldater og i sjeldnere tilfeller også kulturpersonligheter.