Luciana Lamorgese i talkshowet «Mezz’ora in più» på TV-kanalen RaiTre den 24. november 2019. Foto: Fabio Cimaglia / Zuma Press / Scanpix.

Italias innenriksminister Luciana Lamorgese har i Brussel tirsdag lagt frem et forslag til regelverk for private skip som gjør redningsoperasjoner i Middelhavet. Forslaget berører ikke NGO-ene direkte, men tar sikte på å ansvarliggjøre skipenes flaggstater, skriver Il Messaggero.

Forslaget innebærer strengere krav til sikkerhetsstandardene som de private skipene må følge for å få adgang til å drive redningsarbeid. Lamorgese tar i så måte sikte på et overnasjonalt samarbeid.

Den italienske innenriksministeren, som har innledet en dialog med EUs innenrikskommissær Ylva Johansson, sier at det ikke hander om å forby redningsarbeid, men om

å sørge for at det finnes sikkerhetsregler for skipene og for migrantene som hentes opp fra havet, men også for mannskapet. Problemstillingen reises, la statsråden til, i forbindelse med skip som seiler under andre lands flagg, og om disse temaene vil det bli konsultasjoner mellom alle de tilstedeværende statene som har vist interesse for dem.

Lamorgese, en teknokrat som har arbeidet i innen­riks­departementets embedsverk i 40 år, fremhever Spania som et eksempel til etterfølgelse hva slikt regelverk angår.

Både Spania og Italia har ved en rekke anledninger benyttet sine respektive lands regelverk for å lage formelle vanskeligheter for NGO-skip som driver migranttrafikk. Ved flere anledninger har de to landene tatt slike skip i arrest i påvente av inspeksjoner, krav om tekniske forbedringer og kontroller fra myndighetenes side, innen skipene på ny har fått lov til å legge fra land.

Fremgangsmåten antyder således at den italienske innenriksministeren ønsker å stikke legale kjepper i hjulene for NGO-enes mennesketrafikk, men uten direkte å motarbeide eller ta avstand fra den – under dekke av ikke altfor reelle bekymringer for sikkerheten.

I forslaget for Brussel gjør ikke Lamorgese noe veldig hardt forsøk på å skjule riset bak speilet:

Det oppfordres også til større ansvar «når det gjelder sertifiseringer og samarbeid i forbindelse med ilandstigninger og senere fordeling av migranter».

Hvordan den nye EU-kommisjonen under Ursula von der Leyens ledelse vil gripe fatt i migrasjonsspørsmålet, gjenstår å se.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!