Sakset/Fra hofta

Human Etisk forbund har foretatt en lang reise. Dette bildet er fra 30. mai 2001, da Aslak Sira Myhre talte under en demonstrasjon mot KRL-faget i skolen arrangert av Foreldreaksjonen for religionsfrihet. Bak sto ikke-kristne riossamfunn sammen med Human-Etisk forbund. Ville Human-Etisk forbund gjort det samme i dag? Foto: Bernt Eide / Samfoto/Scanpix

Human-Etisk Forbund har gitt Humanistprisen til afghanske Josef Moradi (24) som åpent har stått frem som ateist, dvs en frafallen fra islam.

Han kan ikke vende tilbake til Afghanistan, men tingretten mente han kunne skjule sitt frafall. Tingretten er kanskje ikke oppmerksom på at afghanere i Norge som ikke deler Moradis syn ville visst å rapportere om ham til hjemlandet?

– De sier jeg kan være der, og følge de muslimske ritualene. Men jeg hater det. Det er som et fengsel for meg, sier Moradi oppgitt, på tilnærmet perfekt mer eller mindre selvlært norsk.

Han mener retten i beste fall dømmer ham til å oppgi både sin religionsfrihet og sin ytringsfrihet, dersom han ikke får bli i Norge. I praksis frykter han at det vil være en dødsdom. Han forteller at det også i hjemlandet er kjent at han er ateist. Og familien er strengt troende, et par fettere er til og med tilknyttet den fundamentalistiske Taliban- bevegelsen i landet. En gruppe han stiftet brutalt bekjentskap med før han dro derfra og over grensen til Iran som 17-åring. Deler av en finger ble kuttet av, til skrekk og advarsel, for å ha stilt spørsmål ved den rette lære.

Josef er eks-muslim, men Norge vil sende ham tilbake til Afghanistan. Utlendingsmyndighetene mener det må være greit å leve som ateist i skjul

Man lurer på om norske domstoler har et horn i side til muslimer som blir frafalne. Domstolene kan per idag ikke påberope seg uvitenhet. De vet hva som skjer med frafalne i et land som Afghanistan.

I stedet for å leve i skjul i Afghanistan må Moradi leve i skjul i Norge, det er en dobbel ironi i det som sier mye om samfunnsutviklingen i Norge.

Humanistprisen 2019 er tildelt afghanske Josef Moradi (24), som flyktet til Norge etter å ha blitt ateist.

– Humanistprisen 2019 tildeles Josef Moradi for å ha gitt et ansikt til ikke-religiøses prekære situasjon i en verden der religion brukes for å innskrenke grunnleggende rettigheter, sier styreleder Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund.

Afghaneren søkte asyl i Norge fordi han som frafallen fra islam fryktet for sitt liv i hjemlandet, men asylsaken hans er avvist av både Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og tingretten.

Ifølge Human-Etisk Forbund mente tingretten at Moradi som ateist kunne leve i skjul i hjemlandet, men at han hadde fått opphold dersom det kunne bevises at han hadde konvertert til kristendommen.

I Afghanistan straffes frafall med døden. For øyeblikket lever Moradi ulovlig i skjul på Østlandet.

– Med fare for eget liv har Josef Moradi stått opp for retten til tanke- og trosfrihet, og gjennom dette synliggjort at menneskerettighetene faktisk garanterer retten til frihet fra religion, sier Hedalen.

Afghaneren, som blant annet har overlevd voldshandlinger fra Taliban, får med prisen et diplom og 100.000 kroner.

Forrige gang prisen ble delt ut var i 2016. Da ble mannskapet på redningsfartøyene Siem Pilot og Henry von Koss hedret for sitt livreddende arbeid i Middelhavet. Prisen er blitt delt ut siden 1988 til personer, grupper eller organisasjoner som har bidratt til å fremme humanistiske idealer. Tidligere har blant andre Bernt Hagtvet, Anette Thommesen, Odd Børretzen og Odd Grythe blitt tildelt prisen. (NTB)