Nytt

Gunnar Nordhus (t.v) og Edvard Vogt da de i 1981 presenterte boken «Volden og dens ofre» om Politivoldsakene i Bergen. Nå beskyldes de for forskningssvindel. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Forskningsprosjektet som ligger til grunn for politivoldssaken i Bergen, stemples i en ny bok som svindel. Men forfatterne har ikke snakket med voldsofre selv.

«Den største forskningssvindelen i Norges historie», skriver forfatterne Bjarne Kvam, Per Christian Magnus og Tom Kristensen i den nye boka «Politivoldsaken».

Politivolden i Bergen ble avdekket da Gunnar Nordhus og Edvard Vogt la fram forskningsrapporten «Volden og dens ofre» i 1981. Det ble starten på et stort oppgjør om politivold i Norge. Men nå hevder Kvam, Magnus og Kristensen at de kan dokumentere at mye av det de to forskerne hevdet, var «ren bløff».

– Vi stiller oss helt åpne for at det kan ha vært politivold i Bergen. Men vi har ikke noen tro på at det var noe verre i Bergen enn andre steder, sier Bjarne Kvam til NTB.

Han mener det er «opplagt» at Nordhus og Vogt «hadde som formål å sverte politiet».

«Maktesløs»
Gunnar Nordhus har gitt sin advokat Håkon Brækhus fullmakt til å uttale seg for ham.

– Nordhus er helsemessig ikke i stand til å ta til motmæle, sier advokaten i en pressemelding etter lanseringen av boka tirsdag.

Ifølge ham føler Nordhus seg «maktesløs» overfor påstandene som framsettes i boka.

– Han er særlig ille berørt av at hans tidligere kollegaer anklages for uredelighet etter sin død, sier advokaten.

Etterlatte reagerer
Forskningspartneren Edvard Vogt døde i 2016, 93 år gammel. Vogts etterlatte reagerer kraftig på påstandene i boka.

– Forfatterne spekulerer på at politivoldsforskerne hadde personlige grunner til å ramme politiet, og at de kan ha vært drevet av et ønske om berømmelse. De påstår også at det kan ha vært en konspirasjon for å fremme en egen politisk agenda. Dette er så absurd at det ikke kan tas seriøst, sier sønnen Ivar Chelsom Vogt i en skriftlig kommentar til NTB.

Han mener boka gir en versjon av historien der maktmisbruket fra politi og påtalemyndighet er visket bort.

Har ikke snakket med ofrene
Da forfattertrioen holdt pressekonferanse for å lansere boka, innrømmet de at de ikke har snakket med noen av voldsofrene selv.

Kvam forsvarer dette med at forfatterne ville ha stilt seg i en «farlig» situasjon hvis de hadde gjennomført slike intervjuer, fordi voldsofre i ettertid kunne ha beskyldt dem for å manipulere sitater.

Han går langt i å trekke voldsofrenes troverdighet i tvil.

– Det denne politivoldssaken har vist, er at disse voldsofrene gjerne forteller én historie den ene dagen, og så forteller de en annen historie neste dag. Så det å basere seg på hva disse voldsofrene sier, er ikke egnet til å kaste lys over om dette forskningsprosjektet er seriøst eller ikke, sier Kvam til NTB.

– Vi har ikke gransket politivold. Vi har gransket et forskningsprosjekt, påpeker han.

Utfordrer pressen
Men det mest interessante for publikum er om funnene i voldsforskningen var riktige eller ikke, mener Brækhus.

– Nordhus oppfordrer pressen til å kontakte tidsvitner som skal ha vært utsatt for vold fra politiet side, heter det i uttalelsen fra advokaten.

Han stiller spørsmål ved forfatternes beslutning om ikke å snakke med voldsofrene selv.

– Gunnar Nordhus anser voldsofrene som sentrale personer, sier Brækhus.

 

Fakta om politivoldssakene i Bergen

* Voldsforskerne Gunnar Nordhus og Edvard Vogt utga i 1981 rapporten «Volden og dens ofre». I rapporten kom det fram påstander om at det i Bergen på 1970-tallet nærmest var rutine at politiet mishandlet arrestanter.

* På bakgrunn av dette opprettet Justisdepartementet et granskningsutvalg, ledet av Anders Bratholm, som i all hovedsak gikk god for konklusjonene i rapporten.

* Vogt, Nordhus og Bratholm utarbeidet en ny rapport basert på dybdeintervjuer med påståtte voldsofre. Denne ble presentert i 1986, og i 1987 utga Bratholm en redigert versjon under tittelen «Politiovergrep og personforfølgelse: 220 forklaringer om politivold og andre overgrep i Bergenspolitiet».

* Riksadvokaten satte Oslo-politiet til å granske påstandene i rapporten. Granskingen endte med at bergenspolitiet i hovedsak ble frikjent for påstandene.

* Etterforskningen av sakene førte til de såkalte bumerangsakene. I årene 1988–90 ble 13 av dem som hadde forklart seg i rapporten, dømt for falsk forklaring. I 1996 ble sju av sakene begjært gjenopptatt, noe som ble tatt til følge av Høyesterett. Alle sju ble frikjent.

* I boken «Politivoldsaken. Norges største forskningsskandale» av Bjarne Kvam, Per Christian Magnus og Tom Kristensen kommer forfatterne med anklager om at mye av det Nordhus og Vogt hevdet, var ren bløff.

(Kilde: Wikipedia, NTB)

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!