Kultur

På vei opp Akersveien mens jeg passerte det ortodokse kapellet fikk jeg ved synet av gravfeltet på venstre side en plutselig innskytelse. Mens jeg fortsatte oppover vokste den usynlige ballen i magen seg større og større, og til slutt ble den følelsen så sterk at den overvant den opprinnelige fortsettelsesimpulsen. Jeg snudde og gikk tilbake, og rett ovenfor Hellige Olgas menighet som flittig brukes søndager av rettroende russere traff jeg på graven til Hammerfestkomponisten Ole Olsen (1850-1927), gravfelt 50.

Foto:Roy

Han lagde musikk i samme nasjonalromantiske stil som sin samtidige Edvard Grieg, men er dessverre ikke like kjent. Han havnet i skyggen av Grieg og Johan Svendsen, og strevde hele livet etter å bli nevnt i samme åndedrag som dem.

Han komponerte en symfoni, en scherzo for to pianoer, symfoniske dikt som Åsgårdsreien og Alfedans, operaene Stig Hvide, Lajla, Stallo og Klippeøerne, musikk til Nordahl Rolfsens eventyrkomedie Svein Uræd (med den berømte Solefaldssang, som står som nr. 80 i annet bind, først utgitt i 1910 av Norges melodier), oratoriet Nidaros, samt en rekke andre orkester- og korverker og mindre stykker. Han var også militærdirigent og gjorde tjeneste som landets første armémusikkinspektør.

Det bør nevnes at han var nordnorsk patriot og faktisk var den første til å innføre begrepet Nord-Norge i dagligtalen. Før den tid var det en inkonsistent blanding av Nordlandene og Finnmarken som var vanlig. En nekrolog om Ole Olsen i Aftenposten 27. november 1927 ble rundet av slik:

Men kanskje er det dog, naar alt kommer til alt, som optegner og bearbeider av folkemusikk, særlig nordlandsk og ikke minst paa militærmusikkens omraade, at Ole Olsen har nedlagt sit beste virke i norsk tonekunst. Her har Ole Olsen sammen med Grieg banet veien for en national retning i vor musikk.

Noen utvalgte verker, først Solefaldsangen, hans i dag kanskje best kjente verk:

Sørgemarsjen, som spilles ved kongelige begravelser på vei fra Slottet til Domkirken i Oslo:

Og det symfoniske dikt Aasgaardsreien: