Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mens Oslo er preget av brutal gjengvold og rene gateslag, har byrådet sitt fokus på vegetarmatpakker til byens skolebarn. Samtidig er politiledelsen mest opptatt av å fornekte realitetene.

Det er kommentatoren Mahmoud Farahmand som i Nettavisen gir både det rødgrønne styret i Oslo og ledelsen for byens politi det glatte lag. Farahmand er tidligere offiser i Hæren, har verv i Høyre og har norsk-iransk bakgrunn.

Uviktige symbolsaker fremfor innbyggernes trygghet

Han er oppgitt over de prioriteringene som foretas av dette byrådet. Farahmand viser til den nye byrådserklæringen som nylig ble fremlagt. Her ser vi hva partiene Ap, SV og MDG er blitt enige om å legge vekt på for de neste fire årene.

«Enigheten omhandler gratis matpakker, parkutvikling og et bilfritt sentrum. Den stadig økende volden i hovedstaden ser man ikke ut til være så veldig opptatt av», skriver Farahmand i sin kronikk.

Det er med andre ord symbolsaker med minimal praktisk verdi byrådet ønsker å bruke sin energi på, mens spørsmål knyttet til grunnleggende trygghet og sikkerhet for innbyggerne kommer i annen rekke.

Aner ikke hva som foregår?

Farahmand mener at slike merkelige prioriteringer delvis kan skyldes at de politiske myndighetene i Oslo ikke er klar over hvor ille det står til i byen. De aner muligens ikke hva som skjer, og har bare i liten grad fått med seg den omfattende volds- og gjengkriminaliteten.

For å finne forklaringen på denne manglende realitetsforståelsen, tror Farahmand at man må se hen til ledelsen i Oslo-politiet:

«Dette bør ikke være overraskende når man leser om hvordan en rekke aktører ved ledelsen i Oslo politidistrikt i lang tid har forsøkt å overbevise befolkningen og den politiske ledelsen i hovedstaden om at byen ikke har et kriminalitetsproblem», sier Mahmoud Farahmand.

Nylig har byen fått en ny politimester, Beate Gangås, som etter manges mening virker påfallende lite åpen med hensyn til å fortelle hvem som står bak den volden mange nå er bekymret for.

Gangås kunne rett etter voldshelgen i hovedstaden forsikre om at «Oslo er en trygg by», noe hun trolig var temmelig alene om å mene på det tidspunktet.

Faramand har lite til overs for den misvisende informasjonen som gis:

«Samtidig som gjengene utøver stadig mer vold, fortsetter sentrale personer i ledelsen ved Oslo politidistrikt å nekte for at hovedstaden har en voksende gjeng- og voldsproblematikk», skriver Farahmand om dette.

(Dette og enkelte andre sitater av Farahmand er noe forkortet av Document).

Politiets «strategiske stab» – en del av problemet?

Mahmoud Farahmand er spesielt kritisk til den avdelingen innen politiet som kalles «strategisk stab»:

«Til tider kan det se ut som enkelte ansatte ved politiets strategiske stab bruker mest tid på å argumentere bort sammenhengene som finnes mellom kriminalitet og innvandring».

Han mener at det i stor grad er lovlydige, vanlige innvandrere på Oslos østkant som sliter med disse gjengproblemene.

«Og mens deler av Oslo politidistrikts strategiske stab er opptatt av å glatte over at det finnes en sammenheng mellom kriminalitet og innvandring, og politikere prioriterer penger til tiltak som tar seg best ut på papiret, fortsetter innvandrerfamiliene som bor i Oslo øst å kjenne gjengenes fremvekst på kroppen», påpeker Faramand i Nettavisen.

Motarbeider bekjempelsen av kriminalitet

Faramand går enda lenger i sin kritikk av tilstandene i Oslo-politiets ledelse, og mener at sentrale personer har:

«… i mediene vært opptatt av å umuliggjøre politiets kriminalitetsbekjempelse i de innvandrertette bydelene», sier han, og antyder dermed at politiets ledelse i praksis har et medansvar for den situasjonen som har fått utvikle seg.

De har rett og slett feil fokus, og har ikke maktet å gjøre jobben sin, i likhet med politikerne i det rødgrønne byrådet.

Mahmoud Farahmand er pessimistisk med hensyn til fremtiden, som han mener vil inneholde:

«… et kriminalitetsbilde som er mer eller mindre ut av kontroll, og en politiledelse som fortsatt ser ut til å leve i fornektelse om at det finnes en sammenheng mellom innvandring og den kriminalitetsutviklingen vi ser».

Han fremhever at denne typen holdninger får konsekvenser for det arbeidet som må gjøres:

«Effekten av denne mer eller mindre overlagte fornektelsen er at man bruker hundrevis av millioner av skattebetaleres penger på tiltak som mest sannsynlig ikke kommer til å gi effekt», avslutter Faramand i sin kronikk i Nettavisen.

De tilstander Mahmoud Farahmand mener å ha identifisert, gjelder spesifikt i Oslo.

Men det er dessverre grunn til å tro at samme utvikling vil gjøre seg gjeldende i både store og små byer over hele landet. Tendensene ser vi allerede mange steder, blant annet i Tromsø.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.