Oslo har fått en ny politimester, Beate Gangås. Mandag uttalte hun seg om voldsbølgen i byen. Det ville være upresist å påstå at det oste av den handlekraft og tydelighet som nå trengs. Har hun mer på lager, eller var dette alt?

Det har vært en Oslo-helg med over 20 tilfeller av grov vold. I mange av sakene har det vært uprovosert, såkalt blind vold. Dette har naturlig nok påkalt medienes oppmerksomhet, og rikspolitikere, lokalpolitikere og representanter for politiet har forklart seg om det som har skjedd.

Politisjefen toner flagg

I mandagens Dagsnytt 18 var dette et hovedtema. Sendingen startet med at byens nye politimester, Beate Gangås, ble intervjuet. Beate Gangås har tidligere blant annet vært likestillings- og diskrimineringsombud.

For mange i befolkningen ble dette det første man så av denne nye frontfiguren for lov og orden i hovedstaden. Spørsmålet er om førsteinntrykket som ble gitt, er særlig beroligende i en tid med mye vold og annen kriminalitet.

Ja, hvem er de?

Programleder Sigrid Sollund ville gjerne ha klarhet i hva politiet nå vet om voldsutøverne, hele 16 av dem er allerede arrestert.

Til dette kunne politimesteren opplyse følgende:

«Jeg kan ikke gå i detalj når det gjelder de pågrepne, men en rekke personer er mistenkt for å ha deltatt i voldelige hendelser.»

«Vi vet at det er folk i ulik alder, fra 16 til 30 år, de fleste av dem er norske statsborgere», forklarer Gangås.

Norske statsborgere? Hva betyr det, egentlig? Det programlederen og alle andre her ønsker å få svar på, er om dette dreier seg om ungdom med innvandrerbakgrunn eller ikke. Det siste er tidligere bekreftet av andre politifolk, blant annet til NTB, og referert i aviser som VG.

«Gjerningspersonene ble beskrevet som menn i 18-årene…, med mulig bakgrunn fra Midtøsten», skrev VG søndag 20.10.

Men den nye politimesteren vil åpenbart ikke ta slike ord i sin munn. Hun vil ikke bekrefte det hennes kolleger allerede har gått ut med.  Tvert imot benytter hun denne anledningen til å presentere seg selv som nok en «tåkelegger», og ikke en politileder som har tenkt å stå for åpenhet og tydelighet. Her er det «norske statsborgere» det skal snakkes om, basta!

Sigrid Sollund spør også om Oslo nå er en utrygg by.

Beate Gangås kan forsikre om at alt er bare bra og at det vil forbli slik:

«Oslo er en trygg by»

«Vi har et fortløpende, nært og godt samarbeid med andre etater for å forebygge at slikt skjer».

«Politiet skal kunne klare å reagere på de forholdene som skjer».

(Sitatene er forkortet av Document).

Er det noen som nå føler en god og varm følelse av ro og trygghet sige inn over seg?

Mer tåke

Sigrid Sollud synes tydeligvis dette har blitt vel mye ulldotter, så hun spør enda en gang om dette med gjerningspersonene og hvem de er. Hun har kanskje fått med seg at blant annet Document etterlyser mer åpenhet fra NRK i disse sakene?

«Du sa de var norske statsborgere, hva annet kan du si om bakgrunnen til gjerningspersonene?», graver Sollund, hvilket er både prisverdig og uvant fra denne kanalen. Stjerne til Sollund, som ikke var i humør til å bli servert hva som helst denne ettermiddagen!

Men politimester Gangås har ikke tenkt å by på noe som kan minne om åpen og forståelig  informasjon. I stedet skrur hun atter på tåkeleggingsmaskinen, og serverer en strøm av intetsigende meldinger. Hun blir riktignok litt stotrende i formen, det kan virke som om hun opplever det noe ukomfortabelt å danse rundt grøten på denne måten:

«Ja, eh…, det er ulik bakgrunn, slik at det ikke er noen ensartet bakgrunn. Eh…,det er ikke noen ensartet løsning. Men det vi vet, er at det er få unge i Oslo som begår kriminalitet, cirka 160 personer».

«Målrettet innsats også med andre etater enn politiet er…, viktig.»

Ikke akkurat definisjonen på «presis kommunikasjon», kanskje?

Finne gode løsninger…  

Avslutningsvis får Beate Gangås anledning til å levere en liten sluttappell, der hun blant annet redegjør for sine tanker om hvordan problemene kan løses. Der fremkommer blant annet dette:

«Vi vet at Oslo er en av Europas tryggeste hovedsteder. Derfor må vi både fortsette med det som virker, og finne nye, gode løsninger.»

Hm, at ingen har tenkt på det før?

Beate Gangås leverer muligens den type «budskap» toppene i politidirektoratet samt enkelte politikere har bedt om. Men en slik tilslørende kommunikasjonsform er nok milevis unna det en trygghetssøkende befolkning ønsker å høre fra Politihuset i sentrum.

Det er nok riktig at Oslo har mindre kriminalitet enn en del andre hovedsteder. Men det er en ingen selvfølge at det fortsetter å være slik. Det forutsetter blant annet en tydelig og handlekraftig politiledelse som vet å ta tak i problemene.

Vi velger å tro at Beate Gangås i så måte har mer å by på enn det hun ga inntrykk av i dette innslaget.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.