Interlude


Johann Nicolaus Bach var tremenning av enten Johann Sebastian selv eller hans far; opplysningene varierer litt. Vi hører hans Missa brevis i dag fordi dette er hans 350-årsdag, og fordi både han ble født, utdannet og arbeidet ikke mange mil fra åstedet for gårsdagens terrorangrep.