Michelangelo_Caravaggio_021

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610)

Olje på lerret, 361 × 520cm, Johannes’ bi-katedral, Valletta, Malta

Dette års St.Hans-feiring den 24. juni kom litt i skyggen av andre begivenheter – men det passer i alle fall på en søndag, om enn litt forsinket.

Døperen Johannes er nevnt i alle de kanoniske evangelier, og dessuten hos Flavius Josephus. Kildene er samstemmige i at han var en kjent bots-predikant som døpte med vann, hadde mange tilhengere, og ble henrettet under Herodes Antipas.

Marcus 6, 17-28 (DNB 1930)

For Herodes hadde selv sendt folk avsted og grepet Johannes og lagt ham i bånd og kastet ham i fengsel for Herodias’ skyld, som var hans bror Filips hustru; for han hadde giftet sig med henne. Men Johannes hadde sagt til Herodes: Det er dig ikke tillatt å ha din brors hustru.  Og Herodias bar hat til ham og vilde gjerne slå ham ihjel, men kunde ikke utvirke det.  For Herodes fryktet Johannes, fordi han kjente ham som en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham, og når han hørte ham, var han i tvil om mangt og meget, og han hørte ham gjerne.  Så kom det en beleilig dag, da Herodes gjorde et gjestebud på sin fødselsdag for sine stormenn og krigshøvdingene og de fornemste i Galilea, og Herodias’ datter kom inn og danset, og Herodes og de som satt til bords med ham, syntes om henne. Og kongen sa til piken: Be mig om hvad du vil, og jeg vil gi dig det! Og han svor henne til: Hvad du ber mig om, det vil jeg gi dig, om det så var halvdelen av mitt rike. Hun gikk da ut og sa til sin mor: Hvad skal jeg be om? Hun sa: Om døperen Johannes’ hode. Og straks skyndte hun sig inn til kongen og bad ham og sa: Jeg vil at du straks skal gi mig døperen Johannes’ hode på et fat. Og kongen blev meget bedrøvet; men for sine eders skyld og for deres skyld som satt til bords, vilde han ikke si nei til henne.  Og straks sendte kongen en av sin livvakt avsted og bød ham hente hans hode. Han gikk da avsted og halshugget ham i fengslet, og kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og piken gav det til sin mor.

Denne historien finner vi også, litt mer utbrodert, i Matthaeus-evangeliet. Lukas nevner så vidt at døperen var blitt halshugget, og Johannes har intet om døperens endeligt.

Herodias’ datter nevnes ikke ved navn i evangeliene, men i følge Flavius vet vi at hun het Salome. Om hun er identisk med den Salome som nevnes i Marcus 16,1 er umulig å si noe om. I følge noen tradisjoner skal det være den samme .

Denne historien inspirerte Oscar Wilde til skuespillet Salome, som i sin tur ble til en opera av Richard Strauss. Der finner vi Tanz der sieben Schleier – De syv slørs dans som ett av høydepunktene.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂