Maurycy Gottlieb (1856–1879)
Olje på tre, 27,5 x 17,5 cm, Nasjonalmuséet i Warszawa.

Blant de bilder Maurycy Gottlieb rakk å male i sitt korte liv, de fleste ikke fullført, finner vi både jødiske og kristne motiver.

Johannes Døperen er nevnt i både de kanoniske evangelier, og av Flavius Josephus. Felles for alle beretninger er at Herodes Antipas overtok sin brors kone Herodias, og at Døperen til slutt ble henrettet. I evangeliene hevdes det at han ble henrettet etter intrigering fra Herodias, mens Flavius angir at ettersom Døperen samlet store menneskemengder, kunne han utgjøre en sikkerhetsrisiko for Antipas’ vasall-regime.

Den mest detaljerte evangeliske beretning om Døperens henrettelse finner vi hos Matthaeus 14, 1-12 (DNB 1930).

På den tid fikk fjerdingsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus, og han sa til sine tjenere: Dette er døperen Johannes; han er opstanden fra de døde, og derfor er det disse krefter er virksomme i ham. Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og kastet ham i fengsel for Herodias’ skyld, som var hans bror Filips hustru. For Johannes hadde sagt til ham: Det er dig ikke tillatt å ha henne. Og han vilde gjerne slå ham ihjel, men fryktet for folket; for de holdt ham for en profet.

Men da det var Herodes’ fødselsdag, danset Herodias’ datter for dem, og Herodes syntes om henne; derfor lovte han med ed å gi henne hvad hun vilde be om. Men hun sa efter sin mors råd: Gi mig hit døperen Johannes’ hode på et fat! Og kongen blev ille til mote, men for sine eders og for gjestenes skyld bød han at det skulde gis henne, og han sendte sine folk avsted og lot Johannes halshugge i fengslet. Og de kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og hun bar det til sin mor. Og hans disipler kom til og tok hans legeme og begravde det; og de gikk og fortalte det til Jesus.

Herodias’ datter er ikke navngitt i de synoptiske evangelier, men Flavius oppgir at hun het Salome. En kvinne ved navn Salome er nevnt i evangeliet etter Marcus, 15.40 og 16,1, som én av de tre kvinner som så korsfestelsen på avstand, og som senere gikk til graven for å salve Jesu legeme. Det er ingen holdepunkter for å anta at den evangeliske Salome skulle være identisk med Herodias’ datter, selv om det skal ha vært spekulert rundt det.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.