Pentti Linkola. Foto: Soppakannuuna / Wikimedia Commons.

Pentti Linkola (1932–) vokste opp i Helsingfors som sønn av Kaarlo Linkola, rektor ved Helsingfors universitet. Han ga opp universitetsstudiene i botanikk og zoologi etter et år, men fortsatte med selvstudier og regnes som en av Finlands fremste ornitologer. Som ung hadde han visstnok mer enn gjennomsnittlig drag på damene. I perioden 1959 til 1995 livnærte han seg som fisker og fristet en meget spartansk tilværelse inne i de dype skoger. Aller best liker han å plukke bær. På et tidspunkt gikk sikringene så det sang, og han ble en frapperende fullkommen finsk fjernsynsteaterparodi på to bein. Linkola behersker fremmedspråk dårlig, men fans har sørget for å oversette en del av skriftene hans til engelsk og gjort utdrag tilgjengelig på nettet. Bisart nok anså den anerkjente finlandssvenske filosofen Georg Henrik von Wright Linkola for å være en betydningsfull tenker.

Nedenfor følger noen gullkorn hentet fra diverse nettsider, oversatt av undertegnede. Er du lei den svenske skrikerungen og det mediale hoffet hennes, og tørster etter the real thing, så fei de inntørkede spyfluene av voksduken, tenn tranlampen, sprett en helflaske Koskenkorva og la Penttis Pauli ord formørke høstkvelden…

Gummistøvlene er det eneste egentlige fremskrittet

Mennesket er overalt en slyngel, en ødelegger av biosfæren

At det finnes milliarder av mennesker på kloden som veier mer enn 60 kilo, er absolutt hensynsløst

Alt som er laget de siste 100 år må tilintetgjøres

Vi må lære av de revolusjonære bevegelsenes historie – nasjonalsosialistene, de finske stalinistene, den russiske revolusjons mange stadier, metodene til De røde brigader – og viske ut jeg’et

Andreas Baader og Ulrike Meinhof må være våre forbilder, ikke Jesus fra Nasaret

Ethvert diktatur er bedre enn moderne demokrati. Det beste diktaturet vil være et der hodene ruller i masser, og der alle former for økonomisk vekst forhindres

Mest mulig transport må foregå med sykler og robåter. Privatbiler konfiskeres

Forflytning over landegrenser tillates bare diplomater, korrespondenter og høytstående tjenestemenn

Barnefødsler krever spesialtillatelse. For å øke befolkningens kvalitet kan ikke genetisk eller sosialt uegnede personer tillates å formere seg. Prevensjon og abort må være gratis og tilgjengelig overalt

Spareøkonomi vil prege hele samfunnsstrukturen. De fleste typer varer vil være rasjonert og fordeles etter et kupongsystem. Kupongene som regulerer matvarer, er strengt tilpasset den enkeltes alder, kroppstype og arbeidet han utfører

Energiproduksjonen må reduseres drastisk. Elektrisitet tillates bare for de mest nødvendige kommunikasjonsmidlene. Nødvendig elektrisitet produseres av vindmøller, selv om de har ulemper. Andre typer kraftverk fjernes, først den forferdelige vannkraften

Nesten alt næringsliv vil forsvinne. Produksjon skal bare skje utfra nøye vurderte behov. All vesentlig produksjonskapasitet skal være statseid

Utdannelse vil konsentreres om praktiske ferdigheter. All konkurranse må opphøre. Teknologisk forskning reduseres til et minimum. Men alle barn vil lære seg hvordan en fisk fileteres slik at bare de glinsende bena er til overs

Selve ordet «fremskritt» må forbys

Vesten er den store forderver

Minoriteter vil aldri ha andre midler til å influere historiens gang enn vold

Vårt eneste håp er staten og total kontroll over individet

USA symboliserer de verste ideologiene i verden: vekst og frihet

Verden ville vært bedre hvis kvinner hadde styrt den, naturen ville ikke vært ødelagt, og overproduksjonen hadde ikke foregått så hemningsløst

Allahs tjenere ofret sine liv og livene til noen av dollarens disipler. Målet til markedsøkonomiens tjenere er å myrde skaperverket og menneskeheten så snart som mulig. Dypøkologen og beskytteren av livet vil selvsagt velge Allah. World Trade Center var det beste målet blant alle verdens bygninger, både symbolsk og konkret. Det var et magnifikt og fabelaktig valg. De som døde, var ikke bare mennesker, de var også amerikanere, og ikke bare hvilke som helst amerikanere, men prester og prestinner for tidens høyeste guddom, Dollaren. Passasjerer på innenlands flyruter er heller ikke representative for folket; de tilhører den velstående del av befolkningen som ustoppelig ødelegger miljøet og gnager verden i stykker

Hvis det fantes en knapp jeg kunne trykke på som garanterte at millioner ville bli drept, hadde jeg ofret meg selv uten å nøle

 

Kjøp T-skjorten «for en bilfri & varmere by» her


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂