De rødgrønne ønsker mer byliv, men selv de prostituerte har forlatt kvadraturen. (!) De ønsker å tilrettelegge for næringslivet, men har pådratt seg et gigantisk søksmål fra varelevarndørgigantene. De vil gjøre byen «tilgjengelig» men har gjort den utilgjengelig for barnefamilier, handikappede, eldre og MC-folket fra drabantbyene. De vil skape «en levende by», men Oslo var levende lenge før de kom med arrogansen sin, og nå melder mange butikker i sentrum om omsetningssvikt. De ønsker smil og solskinn, men pådrar seg raseri og hat fra utallige som mister parkeringsplasser, og melkes for penger.

 

Kent Andersen