Nytt

Et flertall av muslimene i Europa vil integreres og føler seg som lokale borgere, men det er den innfødte befolkningen som ikke vil ta imot dem. Det er konklusjonen på en rapport fra Open Society-instituttet i London.

– Det er en utbredt myte at muslimer ikke ønsker å integreres og at de vil leve for seg selv – adskilt fra resten av befolkningen. Flertallet av dem vi intervjuet, ønsker å leve i nabolag med mange forskjellige etniske folkegrupper, forteller Nazia Hussain som har ledet forskningsprosjektet.

Undersøkelsen viser at muslimer og ikke-muslimer stort sett er opptatt av det samme: ønske om å gjøre skolene bedre, renske gater for søppel og bekjempe kriminalitet.
Tilhørighet

61 prosent av muslimene føler sterkt at de hører hjemme i det nye landet, mens 72 prosent identifiserer seg sterkt med hjembyen. Men halvparten av muslimene som identifiserer seg med sitt nye hjemland og ser på seg selv som franskmenn, belgiere eller nederlendere, føler at de blir avvist av storsamfunnet.

– Vår rapport viser at diskriminering av muslimer er et økende problem i Europa. Sveits’ forbud mot minareter er et godt eksempel på hvordan antimuslimske holdninger er på fremmarsj. Mange europeere tror at religion er en barrière for integrering, men flertallet av muslimene identifiserer seg sterkt med byen og landet der de bor, påpeker Hussain.

Aftenposten Per-Kristian Aale refererer rapporten, og artikkelen er blottet for motforestillinger. Han har snakket med Karima Kaouch (26) utdannet farmasøyt, som sier hun snakker flytende nederlandsk og gjør alt for å bli integrert, men slet for å få seg jobb. På bildet ser vi at Kaouch har en stramtsittende svart hijab. Men det får ikke Aale til med ett ord å spørre hva slags holdnigner Kaouch har. Hvordan hun vil passe inn i et arbeidsmiljø etc.

Som Christopher Caldwell skrev om Tyskland og tyrkere: det er et spørsmål om oppfatningen av frihet. Man legger forskjellige ting i ordene. Muslimer sier kanskje at europeerne kan bli integrert i deres nye Europa.

I artikkelen heter det for øvrig at forskere anslår at det er mellom 15 og 20 millioner muslimer i EU, og at det er ventet at dette antallet vil doble seg innen 2025.

Europas muslimer diskrimineres mer
Europas muslimer ønsker å integreres og vil ikke leve adskilt. Samtidig føler de seg avvist og blir utsatt for økende diskriminering, viser omfattende rapport.