Sakset/Fra hofta

Hvis man lurer på hvorfor de rosenrøde eventyrene om flerkultur og harmonisk sameksistens ikke har all verdens forførende kraft i Italia, er politiske kommentatorer som Giovanni Sartori en av de mange forklaringene.

Denne nå over 90 år gamle statsviteren fra Firenze gjorde seg bemerket som en slags Oriana Fallaci-light i 2009, da han i en lederartikkel i Corriere della Sera (i sin tid omtalt hos HRS) skrev om umuligheten av å integrere muslimer.

Giovanni Sartori – politologo

Kanskje er Italias største avis blitt noe rundere i kantene siden da. Når Sartori igjen slår på stortrommen, denne gang kraftigere enn i 2009, er det i alle fall i den Berlusconi-eide Il Giornale det skjer – i et intervju med Luigi Mascheroni.

Med hjelp fra bloggeren Spydpigen har Snaphanen offentliggjort en oversettelse til dansk av intervjuet. Det nedenstående er Documents omarbeidelse til norsk.

«Vi står foran en katastrofe fordi vi har innbilt oss at vi kunne integrere islam,» tordner Sartori. Og «venstrefløyen har ikke mot til å konfrontere problemet.»

Florentineren Giovanni Sartori (91, snart 92 år) anses internasjonalt for å være blant de fremste ekspertene i statsvitenskap, og har i årevis fulgt nøye med på dagens viktigste temaer: innvandring, islam og Europa.

Professor, sier De med disse ordene at fremtiden vår står på spill?

«Med disse ordene sier man mange tåpelige ting.»

Med disse ordene begynner de venstreintellektuelle i Frankrike å høres ut som høyrefløyen. De sier at multikulturalismen har spilt fallitt, at strømmen av innvandrere fra de muslimske landene ikke kan motstås, og at islam ikke kan integreres i det demokratiske Europa.

«Det har jeg sagt i flere tiår.»

Høres De også ut som høyrefløyen?

«Høyre og venstre interesserer meg ikke, jeg er interessert i sunn fornuft. Jeg snakker ut fra erfaring med tingene. Jeg har studert disse temaene i mange år, for jeg prøver å forstå de politiske, etiske og økonomiske mekanismene som regulerer forholdet mellom islam og Europa, med sikte på å foreslå utveier fra det uføret vi er havnet i.»

Hvilket uføre?

«Det å innbille seg at det demokratiske vestlige samfunnet fredelig kan integrere en kjempestor muslimsk befolkning som holder fast ved en teokratisk monoteisme, som ikke tillater at man skiller mellom politisk og religiøs makt. Krigen vi befinner oss i, har brutt ut på grunn av denne misforståelsen.»

Hvorfor det?

«Fordi den ekstreme formen for islam som har våknet opp igjen i løpet av de siste tjue-tredve årene – betent, rede til å sprenge seg selv og hjulpet av ny og stadig farligere teknologi – er en islam som ikke er i stand til å utvikle seg. Det er en teokratisk monoteisme fra vår middelalder. I lang tid, helt siden slaget ved Wien og videre fremover, har vi ignorert disse to realitetene. Nå kolliderer de på nytt.»

Hvorfor kan vi ikke leve sammen?

«Fordi frie samfunn som Vesten er basert på demokratiet, altså på folkestyret. Islam er derimot basert på Allahs styre. Og hvis muslimene har til hensikt å innføre det prinsippet i de vestlige landene, er konflikten uunngåelig.»

Sier De at det er umulig for muslimer å integrere seg?

«Jeg sier at historien siden år 630 e.Kr. ikke viser eksempler på at islamisk integrering i ikke-islamiske samfunn har lyktes. Tenk på India eller Indonesia.»

Så hvis muslimene lever under Allahs styre i sine land, går alt greit, men hvis de derimot …

«… hvis innvandrerne derimot kommer til oss og fortsetter å akseptere det prinsippet, og forkaster våre etisk-politiske verdier, så betyr det at de aldri kan integreres. I England og Frankrike finnes det en tredje generasjon av unge muslimer som er mer fanatiske og ondsinnede enn noen gang.»

Men multikulturalismen …

«Hva er multikulturalismen? Hva betyr det? Multikulturalismen finnes ikke. Venstrefløyen har lansert ordet multikulturalisme, men aner ikke hva islam er. De vet ikke hva de snakker om. Tenk på dette: Kineserne fortsetter å være kinesere også etter 2000 år, og de lever rolig med sine tradisjoner og sedvaner i våre byer. Jødene gjør det samme. Men ikke muslimene. Privat kan og må de fortsette å være muslimer, men politisk må de akseptere vårt system med folkestyre, ellers må de dra sin vei.»

Hvis en rettenkende venstreperson hører dette, vil han kalle Dem xenofob.

«Venstrefløyen skulle skamme seg. Den har ikke mot til å konfrontere problemet. Den har mistet sin ideologi, og for å gjøre en god progressiv figur griper den fatt i denne skadelige saken med åpne dører for alle mennesker. Solidaritet er bra, men det er ikke nok.»

Hva behøves?

«Regler. Innvandringen til Europa er uholdbar, den er altfor stor. De som kommer inn, hvem de nå enn er, må ha visum eller lignende regulære dokumenter – en sikker identitet. De som bor her ulovlig, skal utvises. Og de som blir igjen, skal ikke ha stemmerett, for ellers vil muslimene stifte et politisk parti, og med sine fødselstall vil de ha absolutt fkertall om 30 år. Og da vil vi leve under Allahs lov. Jeg har bodd 30 år i USA. Jeg hadde alle rettigheter, men ikke stemmerett. Og jeg hadde det utmerket.»

Og de mange som kommer til vår kyst?

«Hver nødsituasjon har forskjellige krisefaser. Nå er vi ved den siste, krigens fase – vi er under angrep, og la det være helt klart: I krig forsvarer man seg med alle de våpen man måtte ha, fra droner til raketter.»

Hva er det De sier?

«Jeg sier at man ikke respekterer territorialfarvann i krigsfasen. Man sender fly til kysten av Libya og senker båtene før de legger ut. Selvsagt uten mennesker ombord. Bare på den måten kan angrepet på Europa avskrekkes. To-tre senkede fartøy, og de holder opp. Så hvis de vil til Europa, må de finne andre, ordinære veier, som er lettere å kontrollere.»

Hvis en av de intellektuelle som alltid legger skylden på Vesten, hører dette …

«De intellektuelle er dumme og selvdestruktive. Jeg vet godt at inkvisisjonen var grufull. Men Vesten har lagt dette stadiet av fanatisme bak seg for flere hundre år siden. Det har ikke islam. Islam har ikke evne til å utvikle seg. Den er og vil alltid forbli det den var for ti århundrer siden. En ubevegelig verden som aldri er kommet inn i industrisamfunnet. Ikke engang de rikeste landene, som Saudi-Arabia. De har olje og masse penger, men de fremstiller ingenting. De kjøper alle produkter ferdige fra utlandet. Symbolet på kulturen deres er da heller ikke industrien, men handelen, basaren.»

Det sies at kontakten mellom forskjellige kulturer beriker begge parter.

«Ja, hvis det finnes gjensidig respekt og vilje til å leve sammen. Ellers er det ingen berikelse, men en krig. En krig hvor det mektigste våpenet er demografisk, hvilket helt og holdent er til deres fordel.»

Og hva gjør Europa?

«Europa eksisterer ikke. Man har aldri sett noen dummere politisk konstruksjon enn dette Europa. Det er et uhyre. Det er ikke engang i stand til å stoppe innvandringen av personer som arbeider for ti prosent av kostnaden ved en europeisk arbeider, og dermed ødelegger Europas økonomi. Dette er ikke mitt Europa.»

Hva er Deres Europa?

«Et føderalt Europa som kun består av de første seks-sju medlemsstatene, med en president som også leder den europeiske sentralbanken, slik at han har både politisk og økonomisk/finansiell makt – og med én Høyesterett som i USA. Brussels Europa med 28 land og 28 forskjellige språk er en dødsseiler. Et Europa som vil strekke seg helt til Ukraina … det er latterlig. Det kan ikke engang forsvare seg mot den islamiske fanatismen.»

Hvordan vil det gå med oss og islam?

«Med selvmordsbomberne, med martyrene som sprenger seg i luften blant sivile for troens skyld, har sammenstøtet mellom oss nådd sitt vesens maksimum.»