Sakset/Fra hofta

Statsminister Erna Solberg besøker menigheten i Al-Noor Islamic Centre i Bærum som er samlet til Eid på Thon hotel i Sandvika den 11. august 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Erna Solbergs påstand om at det ikke pågår noen «snik­islamisering», er som sedvanlig for stats­ministeren formulert på en måte som på et vis lar henne ro seg i land fra kritikk:

Hun sier ikke at det ikke pågår islamisering overhodet, så i den grad det er et tegn på islamisering når kron­prinsen bruker noen sekunder på å innrette seg smilende etter et islamsk forbud han får servert, kan hun hevde at det ikke er noe snikete med det: Det er jo en «åpen og god diskusjon» om saken!

Men alle vet at akkurat dét ikke er sant.

Av de store mediene ble den manglende hånd­hilsingen først møtt med en taushet som er mafiaen verdig – nei: som viser at de rent faktisk utgjør en mafia. Det var bare fordi sakene til Document, Resett og ABC Nyheter om det royale islamske salat­tråkket gikk som hakka møkk på nettet at de etterhvert grep fatt i temaet, og da helst i forsøk på å redusere skade­virkningene for islam. Det er i seg selv et tegn på islamisering.

At den uhøflige kvinnen som først lot kronprins Haakon stå der som en tosk, er en islamist som tidligere har klaget sin nød over at ørene må vises på norske passfoto, er da også en opplysning som er blitt full­stendig ignorert av de største mediene. Dette vil de ikke gripe fatt i, for da ville ånden være ute av flasken.

Konsekvensen er at store deler av offentlig­heten ikke får med seg hele bildet: Den ufor­skammede kvinnen er en av de mange islam­funksjonærene Europa rundt som gjør så godt de kan for å påtvinge resten av verden sine sosio­patiske islamregler.

Når så Erna ikke havner i klisteret for sin dissing av Siv Jensen, var det fordi Frp-lederen var klønete nok til å gi henne en høy ball ved nettet, som den durkdrevne stats­ministeren naturligvis smasher prompte.

Det Jensen burde ha gjort, og som det ville ha stått respekt av, var ganske enkelt å fjerne forstavelsen «snik-» fra ordet hun første gang brukte for ti år siden. Hun burde ha sagt at islamiseringen ikke lenger er spesielt snikende, men at den tvert imot er godt synlig for alle som gidder å bruke øynene.

Problemet er at det knapt er noen i stats­apparatet som gjør det siste. Det er ikke halal. Og dermed blir også stats­ministeren dårlig informert. Hvis hun virkelig skulle mene noe så fantastisk dumt som at det ikke pågår noen islamisering, kunne det godt hende at hun er i god tro.

Det er i så fall et kjempe­paradoks med tanke på at Erna Solberg og partiet Høyre har vært blant islamistenes beste politiske allierte i Norge i mange år.

Som kommunal­minister var Solberg i 2003 åpen for at det kunne opprettes sharia-råd med myndighet til å utstede skilsmisser i Norge.

Samme år vakte hun en viss oppsikt med krav om at islam i Norge måtte «modernisere seg», blant annet ved å ta konsekvensen av at de lever i et feministisk samfunn. En sjarm­offensiv fra moskéland lot ikke vente på seg, og kravet var nok for lengst glemt da stats­ministeren kastet glans over islamisters kjønnsdelte feiring av id under et mega-arrangement i Oslo for to år siden. Skal tro når hun stiller i hijab, slik parti­kollega og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø gjorde under et islamist­arrangement allerede i 2014?

Som medlem av Stortingets utenriks­komité under drøftelsen av karikatur­krisen i 2006 la Erna for dagen noe av den under­kastelsen hun og partiet siden har gjort til en vane. Dette er ikke tiden for angrep på islam, sa hun – to dager etter at Norges ambassade i Syria ble nedbrent. Hun roste også muslimske ledere i Norge – fire dager før den kvalmende seansen hvor redaktør Vebjørn Selbekk i nærvær av femten imamer måtte be ydmyket om unnskyldning for å ha publisert Muhammed-karikaturene.

I 2010 uttalte Solberg at sanksjoner mot religiøse plagg var ensbetydende med å «bære ved til radikaliserings­bålet». I 2014 var hun åpen for en muslimsk privatskole på Grønland i Oslo.

Kan islamistene ønske seg en bedre norsk statsminister enn Erna Solberg?

Er det ingen i det norske stats­apparatet som har fulgt med på islamiseringen av andre europeiske land, som ikke sjelden er endel mer fremskreden enn vår egen? Skjønner de ikke at Norge følger etter i løypa?

Kanskje ikke, for det politiske signalet er at den som ved et mirakel måtte være språkmektig og belest, for dermed uunngåelig å se betenkelig­heter ved islams fremrykning i Europa, helst bør se en annen vei og under enhver omstendighet holde kjeft for ikke å havne på NAV.

Den åndelige krigen som islam fører mot Europa, ser derfor inntil videre ut til å gå mot seier på walkover.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her. Prisen er i øyeblikket satt ned fra 395 til 250 kroner.