Sakset/Fra hofta

En allianse mellom opportunistiske sosialister og konservative muslimer definerer religionskritikere som mentalt syke, som «islamofobe». De ønsker ikke en debatt om hvorfor mange nordmenn er skeptiske til islam, mener Jon Helgheim.

«Islamofobi» er et konstruert begrep uten rot i virkeligheten, det brukes utelukkende som en hersketeknikk, skriver Hegheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp, i en kronikk på NRK.no.

Vi må stå opp for ytringsfriheten, sier Helgheim: Tiden for å kjempe for alle friheters mor, ytringsfriheten, er nå.

I det øyeblikk du kaller din meddebattant psykisk syk på grunn av hans meninger, er debatten over, men det er kun gjennom opplyst debatt at vi får en opplyst befolkning.

Det finnes muslimhat, men det er ingenting som tyder på at muslimer er en spesielt utsatt gruppe, hverken for terror eller hatefulle holdninger. De to siste årene har vi hatt tre terrorlignende forsøk i Norge, påpeker stortingsrepresentant Helgheim:

Terrorangrepet mot Bærum-moskéen forrige lørdag samt knivangrepet i en Kiwi-butikk i Oslo i januar 2019, der den ene gjerningsmannen uttalte at han hadde som mål å drepe så mange kristne europeere som mulig. Det tredje tilfellet var forsøket på å sprenge en bombe på Grønland i Oslo i april 2017, utført av en russisk statsborger, der bomben ikke ble detonert. For to av disse tre terrorangrepene frafalt politiet siktelsen for terror, fordi gjerningspersonene ikke ble regnet som tilregnelige.

Muslimer møter forståelse og toleranse for holdninger som samfunnet ellers har kvittet seg med.

Helgheim bruker en ung kristen gutt som eksempel:

Dersom gutten møter motstand i det kristne miljøet, blir disse møtt med øredøvende fordømmelse av medier og politikere. Når muslimske ledere og trossamfunn ikke engang klarer å ta avstand fra dødsstraff for homofile, blir de møtt med øredøvende taushet.

Noe er alvorlig galt, men problemet ligger ikke hos islamkritikerne.

Hovedproblemet er alle som bortforklarer de åpenbare utfordringene med islam, ikke de få som tør å kritisere islam, mener Helgheim, som likevel kritiserer at «mange islamkritikere» «tillegger samtlige muslimer å ha samme skjulte agenda om å ta over makten å innføre Sharia.»

Men samtidig viser han til en omfattende europeisk undersøkelse gjennomført av WZB Berlin Social Science Center som «indikerer at majoriteten av muslimer i Europa har antidemokratiske holdninger og foretrekker heller å leve under Sharia enn den nasjonale lovgivningen i landet de bor i.»

Det er altså ikke en konspirasjonsteori, men et svært alvorlig problem, konkluderer Helgheim. Slike holdninger, kombinert med sterke krefter i det politiske miljøet som forsøker å stemple legitim islamkritikk som hat, er en alvorlig trussel mot våre verdier.

Demografiske endringer, og spesielt islam, har vært og er tabu i norske medier. Dette er den største samfunnsendringen i Norge og «ingen» tradisjonelle medier mener det er viktig å skrive om, debattere, analysere eller kritisere.

Helgheim minner om daværende utenriksminister Jonas Gahr Støres knefall for muslimenes krav om å innskrenke ytringsfriheten under karikatur-striden, og kaller det «et alvorlig tilbakeskritt for våre frihetsverdier».

Siden da har forsvaret for våre vestlige demokratiske rettigheter og verdier blitt enda vanskeligere, på grunn av at en voksende andel av befolkningen har et islamsk religiøst og dogmatisk verdenssyn.

Samtidig blir politikerne, medier og øvrig befolkning, stadig mer redd for å kritisere Islam. Tiden for å kjempe for alle friheters mor, ytringsfriheten, er nå.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!