Video 1

Steve BAnnon bygger grensegjerde på privat grunn langs grensen mot Mexico. Hærens ingeniører skal bygge de store strekningene, men det er områder de anser for utilgjengelige og uten behov av gjerde. Men det er akkurat disse områdene som kartellene bruker flittigst, forteller Bannon.

Han opplyser at kartellene kontrollerer all illegal trafikk inn i USA. Illegale som ikke betaler kartellene blir skutt i ørkenen. Kartellene har full kontroll på alle bevegelser inn til USA, sier Bannon. Det er en sjokkerende opplysning som stiller Demokratenes krav om avkriminalisering i et grelt lys.