Nytt

Syklister passerer hjemløse utenfor St. Thomas-kirken i Berlin 26. juli. Foto: Annegret Hilse/Reuters/Scanpix

«Vis ID-kort og åpne vesken din, takk!» Spør en politibetjent deg om dette, er det all grunn til å være mistenksom. Berlins politilov tillater nemlig dette kun hvis det foreligger «overhengende fare», eller en konkret mistanke om lovbrudd.

Ellers skal både beboere og turister slippe innblanding fra politiet, med ett vesentlig unntak: På steder med en særlig høy kriminalitetsrate, har embetsmenn tillatelse til å kontrollere uten spesifikk grunn.

Belastede områder kartlagt
Tidligere holdt politiet kortene tett til brystet hva angikk offentliggjøring av «kriminelt høyt utsatte steder» (KBO). Etter den rød-rød-grønne (SPD, Linke og Grüne) koalisjonen overtok i senatet, er det nå full åpenhet som gjelder. Man har innsett at dette er til alles beste, ikke minst som forebyggende tiltak.

Forbrytelser av «betydelig betydning»
Hva kjennetegner så «betydelig betydende kriminalitet»? Jo, politiet oppsummerer: Ran, brannstiftelse, grov legemsbeskadigelse (inkludert voldtekt og drap), gjengkriminalitet (bilbrann m.m.) og omsetting av narkotika. Årsaken til at politiet tidligere hemmeligholdt slike opplysninger, var at de ikke ønsket å gi de kriminelle «varsel» om hvor kontroller ville finne sted, sier en talsmann. Siden den gang kan en oppdatert oversikt finnes på nettet.  https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/fakten-hintergruende/artikel.597950.php

(grønt = bedrag, rødt = sykkeltyverier, lilla = legemsbeskadigelse, gult = ran, lys grått = trusler m.m., grønngult = narkotikaomsetting, svart = lommetyverier og grått = seksuelle overgrep)

Aktuelt foreligger det syv KBO-er, og i grafen over ser man hvordan utviklingen statistisk har vært. Det største tallet viser antall lovbrudd totalt i første halvår 2019; tallet i parantes viser antallet for hele 2018. Konklusjonen er at kriminaliteten har økt ved Alexanderplatz, i Görlitzer Park, på Hermannplatz, ved Rigaer Straße og ved Warszawa-broen, mens den på Kottbusser Tor har minket og i «Deler av Hermannstraße» har holdt seg tilnærmet konstant.

En direkte sammenligning er likevel problematisk, all den dag man må regne med sesongpregede avvik.

Die Linke betviler nytten av vilkårlige kontroller
Niklas Schrader, innenriksekspert hos Die Linke, stiller grunnleggende spørsmål ved nytten av å klassifisere steder som KBO. «Det ser ikke ut til at kriminaliteten i disse områdene har gått ned etter offentlig-gjøringen,» hevder han. «Ubetingede og vilkårlige kontroller er også et betydelig inngrep i våre borgerrettigheter,» fortsetter han. «Hvis slike inngrep skal kunne tillates, må i det minste innbyggerne informeres om hvor de kan påregne slike – og hvor ikke,» avslutter Schrader.

Han blir imidlertid imøtegått av både innenrikssenatet og politiet. Hvis grensene til KBO var markert, for eksempel med skilt, ville selv lovbrytere kunne orientere seg (sic!). Dette ville være i strid med målet om å redusere kriminalitet i KBO.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: