Hva skjer med omgivelsene hvis en moské flytter inn i et boligfelt i periferien av en middels stor norsk by, hvor det allerede befinner seg et betydelig antall muslimske innvandrere? Kanskje finner vi det snart ut.

Islamsk kultursenter i Gjøvik, som har 700 medlemmer og domineres av somaliske sunnimuslimer, har i flere år leid lokaler i sentrum av byen, men ønsker å flytte ut i bydelen Hunndalen, som ligger noen kilometer utenfor Gjøvik sentrum. Fra før av ligger det en annen moské i Hunndalen, som frekventeres av irakiske sjiamuslimer.

Foto: Google Maps.

I januar meldte Oppland Arbeiderblad (OA) at kultursenteret hadde kjøpt første etasje i en bygning i Slåttvegen (til høyre i bildet), som har stått tomme siden et bakeri ble nedlagt i 2015. Planen er å pusse opp de gamle næringslokalene slik at de er egnet til forsamlingslokaler, som moské og koranskole.

Moskeer og imamer er ganske sikkert det siste somaliere i Gjøvik trenger, men andre er også berørt av flytteplanene: Andre og tredje etasje i bygningen eies av Lillehammer Eiendomsutvikling, og disse består av boliger.

Den 20. mai meldte OA at 50 personer hadde skrevet under på en underskriftskampanje mot etableringen av moské i de nedlagte bakerilokalene. Underskriftene ble levert til Gjøvik kommune.

Med tanke på hva slags stigma som kan være forbundet med å stå frem som moskémotstander i en norsk småby, kan man trygt slå fast at naboene er alt annet enn begeistret ved utsiktene til å få en moské i sin midte.

Innehaveren av Lillehammer Eiendomsutvikling, Nils Skåden, uttalte til OA den 21. mai at han frykter konkurs: Alle leieboerne i bygningen har sagt at de vil si opp kontraktene sine dersom det kommer en moské i første etasje.

Arkitekt Tore Jørgen Haavi hadde på vegne av kultursenteret søkt om bruksendring, men Skåden rettet formelle innvendinger mot kultursenterets planer:

– Vi som gårdeier har ikke fått nabovarsel slik reglene krever, og vi har nå satt advokat på saken. Kommunen kan ikke behandle søknaden om bruksendring uten at vi er varslet.

Eiendomsselskapet varslet protest mot kultursenterets planer fordi man fryktet støy som kunne være til sjenanse for beboerne, ikke minst på grunn av de fem daglige bønnene, samt en knapphet på parkeringsplasser i nærheten som kunne skape trengsel.

Den 22. juli meldte OA at eiendomsselskapet hadde rettet innsigelser mot søknaden den 11. juli. Samtidig foreslås en annen løsning:

Lillehammer Eiendomsutviklings forslag til løsning på uenigheten rundt bruksendring av første etasje i Slåttvegen 2 er å selge hele bygget til Islamsk Kultursenter, dersom de blir enige om prisen.

Utfallet av denne saken er uklart, men det er lett å tenke seg at kommunen aksepterer den løsningen, at transaksjonen går i boks, samt at andre og tredje etasje vil bli bebodd av personer med tilknytning til moskeen.

Hva dette ville gjøre med så vel lokalmiljøet som verdien på de omkringliggende eiendommene, er lett å tenke seg.

Denne problemstillingen vil vanskelig kunne unngå å omfatte en rekke andre norske byer og tettsteder. Oslo i går, Gjøvik i dag, og små tettsteder i morgen. Segregasjonen vi hittil bare har sett i de største byene, kommer også i distriktene. Lykke til.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.