For å si det med Bjørneboe: Hvor har de sin råskap fra? Fra bl.a. Yusuf Al-Qaradawi, som 14. mai holdt et ramadan-innlegg fra sitt tilholdssted i Qatar.

Every day during Ramadan, the Qatari government daily Al-Arab publishes a Quran lesson by Sheikh Yousuf Al-Qaradawi, who for many years headed the International Union of Muslim Scholars (IUMS). He is considered a leading ideologue of the Muslim Brotherhood and has been protected and supported by the Qatari regime for many years.

In his lesson published May 14, 2019, Al-Qaradawi focused on the concluding verses of the first Surah of the Quran, Al-Fatiha (The Opening), which states: «Guide us to the straight path – the path of those upon whom You have bestowed favor, not [the path] of those who have evoked [Your] anger or [the path] of those who are astray» (Quran 1:7). Al-Qaradawi reiterated the common interpretation of this verse, i.e. that «those upon whom You have bestowed favor» refers to the Muslims, while «those who have evoked [Your] anger» refers to the Jews and «those who are astray» refers to the Christians. He stated that Chapter Al-Fatiha is «the daily prayer Muslims repeat at least 17 times [every day],» underscores the identity of the Muslim, which is different from that of non-Muslims.

 

Satiriks’ Scrabble-video, hvor «jødesvin» var svaret, har gått verden rundt. NRK forstår ikke at historien føyer seg inn i et mønster. Siden NRK er en statskringkaster, vil det si noe om hvor Norge er på vei, liksom søsterkringkasterne i Sverige, Danmark og Storbritannia: De heller også mot antsemittismen, og alle vet hvorfor: Det er nedfallsfrukt fra «integrasjonen», «vår» integrasjon i islam og sosialismen.

Etter GULag vil sosialismen blir endelig kompromittert gjennom å gå antisemittismens ærend.

Underholdningssjef i NRK, Charlo Halvorsen (mannen til Kristin), var i Dagsnytt 18 sist torsdag. Der satt også Suzanne Aabel og spurte om NRK var riktig vel bevart.

Halvorsen kunne tatt vindretning og forstått at dette var dårlig reklame og lagt seg flat. Men han gjorde ikke dét. Han opptrådte som om han overhodet ikke forstår hva dette dreier seg om.

NRK har kastet all tradisjon over bord og er blitt antikristelige. Det er her linken ryker til å forstå hvorfor ordet «jødesvin» er lavmål og selv-tilsvining. Store deler av norsk elite er på vei inn i et landskap hvor de mister retningssansen. Da dukker islam opp og tilbyr et nytt kompass.

Fisken råtner fra hodet og ned: Det at NRK forsvarer både tilsvining og selvtilsvining, gjør at også de ansatte må delta i forsvaret av antisemittisme.

En leser som skrev inn til NRK, fikk dette svaret:

Fordi etter spillets regler ville ikke det gitt like mange poeng ettersom «jødesvin» inneholder bokstavene J, Ø og V, som gir mange poeng. Med ordet «muslimsvin» ville ikke mannen ha hatt en sjanse til å vinne, og dermed blir halve poenget med sketsjen borte.

Dette resonnementet har ikke informasjonskonsulenten funnet på selv. Det er kommet ovenfra. «Jødesvin» gir flere poeng enn «muslimsvin»! Jo takk, vi forstår det nå.

Hva heter egentlig det spillet NRK deltar i? Dét har et helt annet navn. Det er gammelt, har hatt forferdelige konsekvenser, og nå er de i gang igjen.

 

 

 

Forhåndsbestill Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!