Jan Tore Sanner. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

Utlendingsdirektoratet sier at de ikke visste at en mann som ble dømt i Krekar-rettssaken i Italia, var under etterforskning da de ga ham norsk statsborgerskap.

– Denne saken viser at det er nødvendig å gjennomgå informasjonsutvekslingen. Derfor vil Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet se på hvordan vi kan sikre at UDI får den informasjonen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Bakgrunnen er at UDI sier at de ikke visste at en Buskerud-mannen i 40-årene, som mandag i forrige uke ble dømt sammen med mulla Krekar for terrorplanlegging i Italia, var under etterforskning da han fikk norsk statsborgerskap i juli i fjor.

Norge utleverer ikke norske statsborgere, og dermed kan ikke mannen, i motsetning til Krekar som ikke er norsk statsborger, utleveres til soning i Italia.

Kan kalle tilbake statsborgerskap
Jan Tore Sanner ba fredag i forrige uke om en redegjørelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om den konkrete saken der mannen ble innvilget statsborgerskap.

I redegjørelsen, som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag, skriver UDI at det ikke forelå informasjon fra politiet, PST eller andre instanser om at mannen var mistenkt, under etterforskning eller tiltalt i utlandet. De skriver også at det ikke forelå opplysninger om at han var begjært utlevert.

I sin søknad skal mannen også ha huket av for «nei» på spørsmålet om han var under etterforskning eller tidligere hadde blitt straffet i Norge eller utlandet.

UDI skriver også at mannen, slik de ser det, har fått innvilget statsborgerskap på bakgrunn av uriktige og ufullstendige opplysninger. De vil derfor opprette en sak om tilbakekall av statsborgerskapet.

Sanner endrer UDI-instruks
Kort tid etter at redegjørelsen fra UDI kom, sier integreringsministeren at han nå endrer instruksen til UDI slik at de kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis hensyn til grunnleggende nasjonale interesser skulle tilsi det.

Sanner vil ikke gå inn på om han mener mannen burde miste sitt norske statsborgerskap.

– Jeg er mest opptatt av at hvis en person har fått statsborgerskap på falske premisser, så må det kunne kalles tilbake. Det gjelder særlig hvis det er av hensyn til nasjonal sikkerhet, sier Sanner.

Ber UDI om ytterligere redegjørelse
Instruksendringen skjer etter at Stortinget har anmodet Kunnskaps- og integreringsdepartementet om å stille alle saker om tilbakekall av statsborgerskap i bero. Utlendingsdirektoratet ble da instruert av departementet om å ikke behandle slike saker.

Nå endrer Sanner instruksen slik at saker som angår nasjonale interesser, ikke stoppes av berostillingen.

– Jeg mener at i saker som knytter seg til nasjonale interesser, så kan vi ikke stille dem i bero. Derfor endrer jeg instruksen slik at UDI kan foreta nødvendig saksbehandling, sier Sanner.

Integreringsministeren har også bedt UDI om en mer utførlig redegjørelse, hvor de også blir bedt om å gå inn på om denne saken skulle vært forelagt departementet på grunn av grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

(©NTB)

 
 

Kjøp Oriana Fallacis bok her