Fungerende forsvarsminister under NATO-møtet 27. juni. Foto: Francois Walschaerts/Reuters/Scanpix

USAs forsvarsminister Mark Esper mener land som Norge har god grunn til å delta i koalisjonen amerikanerne nå forsøker å bygge for å sikre skipsfarten i Golfen.

– Jeg vil anta både Norge og andre land ønsker å unngå nye angrep fra Iran eller deres stedfortredere, sier Esper til NTB.

Han viser til at to skip med tilknytning til Norge er blitt angrepet i Omanbukta.

– Jeg mener regionale partnere i området og land utenfor regionen som er avhengige av navigasjonsfrihet gjennom dette stredet og denne bukta for handel, har veldig god grunn til å gå sammen med oss i å uttrykke motstand, fordømme Irans oppførsel og oppmuntre Iran til å komme tilbake til forhandlingsbordet. Og videre, i den grad de har kapasitet til det, i å bistå oss i innsatsen vi nå utreder for å avskrekke fra ytterligere iransk aggresjon, sier Esper.

Internasjonal koalisjon

Esper deltok torsdag på NATOs forsvarsministermøte i Brussel, bare dager etter at han ble utnevnt til ny fungerende forsvarsminister i USA. Der diskuterte han situasjonen med sine allierte, deriblant forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

USAs forslag er en internasjonal koalisjon for å sikre navigasjonsfriheten gjennom Hormuzstredet og Omanbukta. Til en slik innsats, forklarer Esper, trengs alt fra overvåking av havområdene og luftrommet til skip som kan tilby beskyttelse og eventuelt også eskortere sivile fartøyer.

I tillegg ber USA sine allierte om å vise støtte ved å gå ut med offentlige fordømmelser av Irans «dårlige oppførsel» i regionen.

Åpen for norsk bidrag

Bakke-Jensen uttalte i forkant av forsvarsministermøtet at det «vil sitte langt inne for Norge å bruke militære styrker ute i verden for å forsvare norske økonomiske interesser».

Men tonen var annerledes da møtet var over.

– Hvis det kommer en forespørsel, så vil vi ta del i en diskusjon om det, for det handler om å sikre maritim ferdsel i internasjonalt farvann, sier forsvarsministeren.

Han understreker at en koalisjon for å trygge skipsfarten vil være noe helt annet enn å «invadere Iran for å skape ro der nede».

– Det er viktig at verdenssamfunnet sørger for at internasjonal lov opprettholdes, også på dette feltet. Det mener jeg kan være en veldig god grunn til å samle seg i en koalisjon og gjøre noe.

Økonomiske motiver

USAs president Donald Trump har for sin del antydet at initiativet også kan være økonomisk motivert.

I en twittermelding mandag viste han til at det meste av olja som fraktes gjennom Hormuzstredet, går til land som Kina og Japan.

«Så hvorfor beskytter vi shippingruter for andre land (i mange år) for null kompensasjon. Alle disse landene burde beskytte sine egne skip», skrev han.

Hormuzstredet er en av de mest trafikkerte sjøfartsårene i verden. Mer enn 25 prosent av verdens sjøbårne råolje fraktes ut gjennom stredet.

To tankskip rammet

Søndag 12. mai ble det norskregistrerte tankskipet Andrea Victory angrepet i Omanbukta. Et nytt angrep torsdag 13. juni rammet det Frontline-eide tankskipet Front Altair.

USA har beskyldt iranske krefter for å stå bak begge de to angrepene. Dette avvises av Iran.

Esper sier de allierte nå vil få detaljerte brifinger om hva amerikanerne vet. Han beskylder samtidig det iranske regimet for å ha «spredt kaos og konflikt i Midtøsten i førti år».

– Men la meg være klar. USA ønsker ikke krig med Iran, sier han.

Kjøp T-skjorten «kronisk norsk» fra Document her