Jeff Bezos, eier av Amazon og Washington Post, er representanten for vår tids nye «kapteiner» som kombinerer ufattelig rikdom, monopolmakt, politisk korrekthet i kombinasjon med underbetaling av arbeiderne. Han kjøpte seg en respektert avis og bruker den til å drive kampanje mot USAs president. Trump representerer et USA som er solidarisk nasjonalt, der Bezos er antinasjonal. Trump tar igjen mot Bezos makt ved å være brutal: Fake news ville ikke klebet hvis det ikke sa noe som stemte med virkeligheten.

Ingjald Nissens bok fra 1945, Psykopatenes diktatur, ble et begrep. Nissen forsøkte å forstå nazismen som psykologisk fenomen. Han sier: Hvis psykopatene skulle hatt en samfunnsform ville det vært nazisme.

Fredsæle mennesker har et problem med å forstå at det finnes mennesker som er konstruert på en annen måte enn dem selv. Det gjør at psykopater kan holde på lenge før det reageres. Organisert psykopati er enda farligere og nazistene klarte å utmanøvrere vestlige ledere som var trette av krig. De valgte unnfallenhet, innrømmelser, tilpasning og sogar kopiering.

Psykopater mangler empati og samvittighet og forståelse av sannhet og løgn.

Nazisme var organisert løgn, underbygget av vold.

Det er tegn i dag som peker i retning av det psykoanalytiker Nissen kretset inn og tegnet: Psykologiske mønstre og krefter som utspiller seg i maktsentra. Det er særlig mediene som har lært å utøve makt ved å spille på psykologisk manipulasjon.

Tidligere var det bare filmstjerner som hadde et slikt glamour-look. Emily Meitlis er journalist i BBC og det er et annet BBC enn den public service-kringkasteren mange kjente og stolte på. Slik det nye NRK er noe helt annet enn det gamle.

BBC arrangerte en debatt mellom kandidatene til å bli ny leder av de konservative. Med seg hadde BBC-journalist Emily Meitlis en imam fra Skottland, Abdullah Patel. Han slynget ut mot Boris Johnson at han i hverdagen møtte konsekvensene av retorikken til toryene: Islamofobi. Imamen viste seg imidlertid å ha så ekstreme meninger at han måtte suspenderes fra lederstillingen i den muslimske barneskolen og fra moskeen. Men BBC forsvarer seg med at de ikke visste om hans tidligere ytringer før han ble valgt til å delta.

Emily snerret til Johnson: Words have consequences Mr. Johnson! Boris er for profesjonell til å stamme, men han måtte ty til tricks for å kontre angrepet: Hans tippoldefar var muslim og flyktet fra det ottomanske riket til Storbritannia, hvor man ikke ble forfulgt for sine meninger.

Men Emily lot ham ikke slippe så lett. Fire ganger hogg hun til med «words have consequences» og nevnte at Johnson hadde sammenlignet niqab-damer med postkasser og bankrøvere. -Jeg har bedt om unnskyldning for det og andre ting jeg har sagt opp gjennom årene som kan ha såret noen, sa Boris. Det engelske språket er laget for å parere slike angrep og med Johnsons utdannelse er det ingen som setter ham fast. Men han fant seg i å være på defensiven. Han turde ikke si: Det du driver med er ren hersketeknikk.

Apropos: Ingjald Nissen var den første som brukte ordet «hersketeknikk».

Medier i de vestlige land har de siste tiår etablert seg som en maktfaktor. Mediene passer ikke på makten. De er selv blitt makten. De er kingmakers i det politiske spillet. Men ikke bare det: De er forløpere i omdanningen av samfunn og mennesker til noe nytt. Utopier og tvang løper parallelt. Det finnes ingen eksempler på utopier som er forsøkt realisert uten tvang. Menneskene er skapt slik: De vil ikke.

Men mediene har mye å spille på hvis de vil. I USA observerer vi et underlig fenomen: Politisk korrekthet, identitetspolitikk, interseksjonalitet, dydssignalisering som psykologiske massefenomen. Det er et hysteri under overflaten på campus hvor stemmer fra høyresiden utestenges og fysisk angripes hvis de våger å vise seg.

Venstresiden levde høyt på at de var ofre for Joe McCarthy. Nå opplever vi en omvendt McCarthy og den er langt mer omfattende. Det vi ser er historien i revers: De samme menneskene som hyller Watergate, offentliggjøring av Pentagon-papirene, står i dag for et forsøk på å påvirke et presidentvalg langt mer omfattende enn Watergate. Den politiske sensuren blir mer direkte og åpenlys. På 60-tallet sa vi: Borgerskapet kaster masken og viser sitt brutale ansikt. Det er det Silicon Vally og Big Tech nå gjør.

Denne demaskeringen var noe studentradikalere og intellektuelle bevisst gikk inn for. Både SDS i USA og det som ble Rote Arme Fraktion ville fremprovosere vold fra statens side.

I dag slipper man å provosere. Dagens elite klarer å kaste masken helt på egen hånd. Det er nok at de støter på meninger de ikke liker. Akkurat hva det er som utløser en reaksjon er ikke lett å si. Sensuren er blitt mer uforutsigbar.

Massepsykose og sensur går hånd i hånd.

Greta Thunberg er blitt et syndrom som barn og voksne står i kø for å omfavne. Klimasaken med sitt apokalyptiske scenarie er som skapt for å skape massepsykose.

Men klimasaken har overføringsverdi til andre områder.

Humanitet

Den grenseløse humaniteten er kultivert på innvandringsområdet i lang tid. Man utnytter her rester av den kristne nestekjærlighet og gudsfrykt og forvandler det til utpressingsmiddel mot egen befolkning: -Du vil vel ikke være ond? Du vil vel ikke stå i veien for fremskrittet?

Her kjenner vi også igjen Janteloven. Hvem tror du at du er?

Målet man styrer mot er så stort og verdifullt at det overstyrer alle andre hensyn. Stalin og Mao rettferdiggjorde slik Det store Spranget. Alt annet måtte vike.

Det er klare tegn på en slik hensikten hellige middelet-holdning i innvandring, klima og identitetspolitikken.

Manipulasjon i n’te potens

Mediene er alliert med aktivister som setter seg store mål. Fra å ha vært et randfenomen, ble antipelsdyraktivismen stueren og mainstream gjennom NRK. Erna Solberg hørte på fornuften en stund, inntil hun også ga etter for massepsykosen, slik hun har gjort på klima og innvandring.

Det er en fellesnevner i tilnærmingen til sakene: Man er ikke opptatt av substans, men av å ofre noe for å oppnå det forjettede mål. Nå har Stortinget for første gang avskaffet en hel næring.

Nå står bøndenes dyrehold for tur. Igjen er det NRK som er storslegga. Ingen stiller spørsmål ved at den samme statskringkasteren som allierer seg med en aktivist, i neste omgang stiller næringen og statsråden til veggs.

Det hele er et stort skuespill og ansvarlige, voksne mennesker tør ikke si hva de mener.

Det er samme intimidering som på innvandringsfeltet og i klimasaken. Vettet er koblet ut. Frykten overtar.

Redde mennesker vet ikke hva de gjør. De mister kontroll med egen skjebne. Med eget land.

Men noen styrer frykten.

Dette er som en roman av Jo Nesbø. NRK er en stor krimfortelling.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.