Merete Hodne. Foto: Facebook.

NRK meldte den 14. juni at Merete Hodne skulle saksøke Facebook med et krav på 10 milliarder kroner i erstatning og oppreisning for å ha blitt utestengt derfra. Bakgrunnen for utestengelsen antas å være at hun hadde uttrykt støtte til den britiske aktivisten Tommy Robinson.

Opplysningen om søksmålet var basert på uttalelser fra advokat Per Danielsen, som har vært hennes prosessfullmektig i injuriesaken mot Løgnaslaget, etter at Hodne ble hengt ut som «nazifrisør» i et revynummer som trakk fulle hus i fjor.

Det er ikke til å undres over at en nyhet fra NRK om at en frisør fra Jæren skulle saksøke Facebook for et slikt kjempebeløp, vakte oppsikt. Den som ble mest forskrekket, var imidlertid Merete Hodne selv, som aldri hadde uttalt noe slikt, og som var ukjent med at Danielsen gikk til mediene med dette.

14. juni sendte Danielsen en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete rettet mot Facebooks hovedaksjonær Mark Zuckerberg, Facebook Inc. i USA, Facebook Ireland Ltd. og Facebook Norway AS med krav om at selskapet åpnet opp igjen for Merete Hodne. Heller ikke dette var forhåndsklarert med Hodne.

Oslo byfogdembete reagerte raskt ved å innkalle partene til muntlige forhandlinger. Sommerferien står for døren, og midlertidige forføyninger skal behandles raskt, ettersom domstolene normalt ikke ønsker å ha denne type saker liggende over ferien.

Etter hva Document forstår, ønsket Hodne absolutt ikke å møte Facebook i et rettsmøte, og hun mente også at hun aldri hadde gitt Danielsen fullmakt til å fremme en slik sak – noe hun hadde sagt til ham på telefonen uten at det var blitt tatt hensyn til det.

Hun kontaktet derfor advokat Trond Ellingsen, som hun kjente fra før, og bad ham om å overta som prosessfullmektig slik at hun komme seg ut av saken. Ellingsen instruerte deretter Danielsen om umiddelbart å trekke saken fra Oslo byfogdembete. Dette skulle vise seg lettere sagt enn gjort. Ellingsen sier til Document at Danielsen har nektet å trekke saken til tross for gjentatte oppfordringer:

Jeg ga Danielsen gjentatte ganger beskjed om at han skulle trekke saken, fordi Merete Hodne ikke ønsket noen slik sak. På et tidspunkt opplyste han til og med at hans advokatfirma hadde kontakter i næringslivet som ville dekke alle utgifter, slik at saken ikke skulle koste henne noe. Hvem det var, opplyste han ikke.

Siden Danielsen ikke viste tegn til å respektere Merete Hodnes ønske om å trekke saken, valgte Ellingsen å informere Oslo byfogdembete om at han overtok som Merete Hodnes prosessfullmektig, og at saken skulle trekkes. Samtidig tok han kontakt med Facebooks advokat i Norge, Mathias Lilleengen hos advokatfirmaet Bing Hodneland, og forklarte situasjonen:

Advokat Lilleengen var heldigvis forståelsesfull når det gjaldt den situasjon Merete Hodne uforskyldt hadde kommet opp i, og hadde ingen problemer med at saken skulle trekkes. Han sa også at Facebook ikke skulle fremme noe omkostningskrav mot henne, men da under forutsetning av at det ikke senere kom noen stevning med et erstatningskrav oppad begrenset til 10 milliarder kroner. Jeg hadde selvsagt ingen problemer med å bekrefte dette.

Document har fått tilgang til oppdragsbekreftelsen som Danielsen benytter seg av, og som alle advokater må ha innhentet fra sine klienter før man starter på en sak. I Danielsens oppdragsbekreftelser står følgende setning:

Vilkårene i denne oppdragsbekreftelse ansees akseptert av deg dersom det ikke protesteres skriftlig i løpet av tre dager.

På spørsmål til Ellingsen om hva han mener om et slikt vilkår, er han helt klar:

Det er en hovedregel i norsk avtalerett at en avtale anses inngått dersom det foreligger et tilbud som motparten har akseptert, og der aksepten samsvarer med tilbudet. Å si at den som tier, samtykker, er slik jeg ser det ikke holdbart, og i hvert fall ikke når det er tale om en profesjonell advokat som skal inngå avtale med en forbruker. Det hadde selvsagt vært interessant å prøve en slik klausul rettslig, men jeg håper jeg slipper det i denne saken.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at advokat Trond Ellingsen er styreleder i Document.no AS.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.