Documents styreleder Trond Ellingsen har anmeldt anklager om rasisme.

Document har anmeldt advokat Thorer Ytterbøl for å ha fremsatt falske anklager om rasistisk innhold på Document.no.

Foranledningen er at Ytterbøl har anmeldt Document på vegne av sin klient Regan Kement Mukendi, som av Borgarting lagmannsrett i mai ble dømt, sammen med tre medtiltalte, for gruppevoldtekt av en 16-årig, bevisstløs pike.

Ytterbøl er kritisk til at Document har publisert navn og bilde av hans klient.

I anmeldelsen hevder Ytterbøl, hos Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS i Sarpsborg, at Documents artikkel «er forøvrig på samme måte som en rekke andre artikler sterkt rasistisk»

Regan Kement Mukendi er nummer tre fra venstre.

Videre heter det (skrivefeil og syntaksfeil er ikke Documents):

«På vegne av Mukendi og hans familie inngi meg dette politianmeldelse for forholdet. Artikkelen har medført betydelige problemer for Mukendi. Han tør nå ikke lenger oppholde seg i Sarpsborg til tross for at det er Sarpsborg  han følger mest tilknytning til i Norge og i verden forøvrig.»

Advokat Thorer Ytterbøl.

Documents advokat og styreleder Trond Ellingsen reagerer sterkt:

– Dette er grove og grunnløse anklager. Som advokat er Ytterbøl godt kjent med at rasistiske ytringer rammes av straffelovens § 185, med en strafferamme på 3 års fengsel. Han har derfor helt uten grunn beskyldt den nettavis der jeg er styreleder for en grov, straffbar handling. Det reagerer jeg kraftig på, og jeg kan ikke la det passere.

Ellingsen har forlangt en uforbeholden beklagelse, og at Ytterbøl trakk sine anklager om rasisme i anmeldelsen til Øst Politidistrikt.

«I motsatt fall vil jeg måtte innlevere en anmeldelse mot deg for brudd på str.l. §§222, 224 og 225 og begjære deg tiltalt og straffet for forholdet.» skrev Ellingsen i en epost til Ytterbøl 6. juni.

Straffelovens § 222 dreier seg om uriktig anklage; § 224 om vilkårlig anklage; og § 225 om anklage om oppdiktet straffbar handling.

– Jeg har gjentatte ganger bedt Ytterbøl om eksempler på hva han mener er «sterkt rasistisk» på document.no, men det har han ikke villet eller kunnet komme med, sier Ellingsen.

Ellingsen sendte anmeldelsen til Øst politidistrikt 10. juni.

I en epost til advokat Ytterbøl 29. mai, skriver Ellingsen:

Slik jeg forstår anmeldelsen mener du på hans vegne at det var straffbart å offentliggjøre hans navn, selv om det er hentet fra en offentlig og rettskraftig dom sammen med et sladdet bilde hentet fra facebook eller instagram. Du skriver i anmeldelsen at din klients fortsatte opphold i Sarpsborg har blitt vanskeliggjort som følge av omtalen. Min oppfatning er vel snarere at det er hans egne handlinger som har vanskeliggjort tilværelsen for ham, ikke omtalen av de samme handlinger. Hvilket straffebud document.no har brutt er ikke angitt i anmeldelsen, og jeg er enig med deg i at politiet på fritt grunnlag får vurdere hva de vil gjøre med den. På vegne av vår nettavis mener jeg vel helst at politiet bør konsentrere seg om å oppklare ytterligere tilfeller den type forbrytelser som din klient har begått og få flere som ham sendt bak lås og slå der de rettelig hører hjemme, enn å bruke tid på å behandle anmeldelser mot den del av pressen som omtaler forbrytelsene.

Advokat Ellingsen skriver at Document «aldri er dømt for noe som helst eller felt i PFU for brudd på Vær Varsom-plakatens eller redaktørplakatens prinsipper, som vi følger. Dine beskyldinger mot vår nettavis er derfor grove, de er grunnløse og de er tatt rett ut av luften.»

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!