Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner bevilger 9 millioner kroner til barnehager i fem norske byer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Regjeringen bevilger 9 millioner kroner til barnehager i fem norske byer. Målet er å rekruttere barn til barnehager i utsatte områder.

– Et godt barnehagetilbud har langvarige positive effekter for videre læring i skolen, særlig når det gjelder språkutvikling og sosial kompetanse. Derfor er det viktig at så mange som mulig får muligheten til å gå i barnehage, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tildelingen går til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

Sanner peker på at barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn er lav i noen områder i de største byene. Bykommunene har allerede områdesatsing i utsatte byområder for å bedre miljø, boforhold og levekårsforhold. Barn og unge er en særlig viktig målgruppe, og det understrekes at det er et tydelig mål å få flere barn til å gå i barnehagen.

– Midlene til de fem kommunene kommer i tillegg til alle de andre satsingene som regjeringen har gjennomført for å senke terskelen, og få flere til å delta i barnehage. Siden 2015 har vi innført en moderasjonsordning, slik at ingen familier må bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage. Vi har også innført gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og fra 1. august i år vil vi utvide ordningen til å gjelde for 2-åringer, sier Sanner.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.