Nytt

Regjeringen setter av 70 millioner kroner for at ungdommer som kommer til Norge uten å ha grunnskoleutdanning, skal kunne fylle hullene på videregående skole.

Regjeringen vil doble bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser i neste års budsjett, opplyste kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på regjeringens integreringskonferanse onsdag.

Han påpeker at ungdommene det gjelder har formelle rettigheter, men ikke reelle muligheter til å gjennomføre videregående skole.

– De er for store for grunnskolen, men kan for lite til å klare seg i videregående. De faller mellom stoler, og de faller fra. Vi må få på plass et bedre system som gir ungdom en sjanse til å lykkes, sa han i sitt åpningsinnlegg.

Det er femte år på rad at regjeringen inviterer til nasjonal integreringskonferanse. I år er hovedtemaet kvalifisering og utdanning.

Sanner opplyste at regjeringens nye integreringsstrategi vil bli lagt fram i desember, og varsler reformer av introduksjonsprogrammet til våren.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!