Illustrasjonsfoto

Integreringsministser Jan Tore Sanner sier det nå skal bli en annen dans i integreringspolitikken. Nå vil ikke regjeringen nøye seg med å telle oppfylte timer i norsk. Nå skal også resultatet testes.

– Vi kommer til å stille mye tøffere krav til de resultatene kommunene oppnår. I dag har man et krav til et visst antall timer norskundervisning, men det er ikke et noe krav til at man faktisk må lære seg norsk. Dette skal vi endre på. Vi skal gå fra å måle tall i timer til å stille krav om resultat, sier han.

Før året er omme skal Sanner legge fram regjeringens nye integreringsstrategi. (NTB)

Det relevante oppfølgingsspørsmål er: Hvorfor har denne regjeringen trengt fem år på å finne ut at det er resultatet som teller?

– Skal Norge ha en bærekraftig innvandrings- og integreringspolitikk, må vi lykkes bedre enn det vi har gjort så langt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til Vårt Land.

Halvparten av dem som mottar sosialhjelp, er flyktninger eller innvandrere, viser NAVs rapport «Fattigdom og levekår i Norge». (NTB)

Men så går Sanner igjen over til «å telle»:

– I noen kommuner kommer åtte av ti videre til utdanning og arbeid, mens det i andre kommuner bare en tre av ti, forteller han og kommer med følgende hilsen til ordførere og lokale folkevalgte: (NTB)

Men gjelder ikke samme krav om resultat her som i norskundervisningen? Hva kan elevene betyr mer enn at de fullfører. Hvis de ikke kan noe kan de ikke brukes i arbeidslivet, unntatt i det offentlige. Dette er en problematikk som blir mer påtrengende: Kvotering er ikke med å skape mer forståelse.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂