Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann / regjeringen.no (utsnitt).

I den udødelige lille perlen av en bok med tittelen «On bullshit» av den amerikanske filosofen Harry G. Frankfurt, fremholder forfatteren at bullshit er en form for umoral som folk praktiserer så lenge de slipper unna med det.

Frankfurts tese rinner en i hu idet den norske regjeringen legger frem sin integreringsstrategi for de neste tre årene. En NTB-melding offentliggjort klokken 10:38 forkynner:

Innvandrere som kommer til Norge skal lære seg bedre norsk, få utdanning og sendes til kommuner med jobbmuligheter, ifølge regjeringens integreringsstrategi.

– Utdanning og arbeid er viktig for den enkelte, fordi det gir frihet og selvstendighet. Det er også viktig for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner er en jovial type som smiler mye. Er noe av forklaringen at han er så hikstende glad inne i seg over at den medgjørlige og tannløse offentligheten svelger unna bullshit som dette gang på gang på gang?

For Sanner kan jo umulig tro at selvstendig tenkende personer som har ett atom kritiske evner i behold, reagerer på erklæringer som disse ved å tenke: «Genialt! At ingen tenkte på dette før! Med bedre språkkunnskaper, utdannelse og jobbmuligheter er det klart at det blir fart i sakene.»

Det er en banal observasjon at de samme tingene forgjeves har vært forsøkt i årevis. Hvorfor skulle det samme eksperimentet gi et nytt utfall denne gangen?

Hvor lenge skal regjeringen og integreringsministeren slippe glisende unna med integreringsbullshit?

Strategien konsentrer innsatsen rundt kvalifisering og utdanning, arbeid, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv.

– Norsk språk er nøkkelen til små og store fellesskap i samfunnet vårt. Derfor stiller vi strengere krav til norskopplæring, sier Sanner.

Og hva skulle riset liksom være bak dette speilet?

– For å sikre bedre integrering vil vi styre bosetting slik at flere kommer til kommuner med gode resultater i integreringsarbeidet, og der de kan få jobb og kvalifisering, sier Sanner.

Og hvordan skal man forvisse seg om at folk oppholder seg der de offisielt bor?

Regjeringen vil fremme deltakelse og fellesskap, ved blant annet at barn og unge med innvandrerbakgrunn kan delta på aktiviteter og være på sosiale arenaer sammen med andre barn.

Men denne adgangen finnes da allerede! Og det er heller ingen personer av god vilje som hindrer barn med innvandrerbakgrunn i å delta på sosiale arenaer med andre barn.

Av god vilje.

For rett som det er har barnas foreldre ingen god vilje i det hele tatt. Og hva skal dere gjøre med det, smartinger?

«Himmelen ler av bønnene vi retter for at den skal befri oss fra ondene hvis årsaker vi fortsetter å ønske oss», sa den franske teologen Jacques-Bénigne Bossuet (1627–1704), sitert av Alain Finkielkraut i «Den ulykkelige identiteten».

Ordene har ikke mistet gyldighet på et tredjedels årtusen.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂