Foto: En palestiner kaster en molotov cocktail mot israelske tropper i Hebron, 29. mars 2019. REUTERS/Mussa Qawasma

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar i dag på møte i Stockholm om FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Norge annonserer der et humanitært bidrag på 100 millioner kroner til UNRWA, som kommer i tillegg til 125 millioner kroner i kjernebidrag gitt tidligere i år. UNWRA ble startet i 1949 og var ment som en kortsiktig løsning for palestinere etter at FN vedtok delingsplanen som aldri ble implementert fordi araberne nektet å godta noen form for deling.

– Det er avgjørende at FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger opprettholder evnen til å levere grunnleggende tjenester – ikke minst helse og utdanning – til de sårbare palestinske flyktningene. Det bidrar også til regional stabilitet. Derfor vil Norge fortsette å støtte organisasjonen politisk og økonomisk, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

USA meldte i fjor høst at de stanser sine bidrag til UNWRA. Norge, med Eriksen Søreide i spissen, var raskt på pletten og annonserte at de ville gi et ekstraordinært bidrag:

– FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger er i en kritisk økonomisk situasjonen etter at USA besluttet å stanse all støtte til organisasjonen. Norge gir derfor et ekstraordinært bidrag på 64 millioner kroner. Dette vil bidra til at skoler forblir åpne, at syke får hjelp, og at humanitære behov fortsatt vil bli imøtekommet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding torsdag.

USA hadde lenge villet kuttet støtten til UNWRA. De ønsker å legge ned hele hjelpeorganisasjonen, som de mener er korrupt. De har også tatt et oppgjør med UNRWAs klassifisering av alle etterkommere av palestinerne fra 1948 som «flyktninger». Det er ingen annen gruppe i verden hvor flyktningstatus har gått i arv. Ingen annen gruppe har fått så mye penger.

Ifølge USA er det rundt 500.000 palestinske flyktninger. De er ikke enige i UNWRAs klassifisering som med «medfødt flyktningstatus» gjør dette tallet til 5 millioner. Ifølge Worldpopulationreview så bor det henholdsvis 1,7 millioner palestinere på Gaza-stripen og 2,8 millioner på Vestbredden.

USA sier at det finnes mange palestinere som har behov for hjelp og vil støtte disse via andre organisasjoner. Men de er uenige i at de skal klassifiseres som flyktninger. USA anslår antall palestinere som trenger hjelp utenfor Gaza og Vestbredden til å være omlag 20.000 mennesker.

Den palestinske befolkningen vokser med 365 personer per dag. 40% av befolkningen er under 14 år. Dette skaper et voldsomt press på botettheten. Om ti år vil det være ytterligere 1,5 millioner i disse områdene, hvis befolkningen øker i samme takt.

USAs kutt i støtten var lite velkomment blant palestinere som har belaget seg på å leve av bistand. Kuttet fikk palestinerne til å angripe utenlandske UNRWA-ansatte og blokkere adgangen til kontorene for 300 ansatte i Gaza i oktober i fjor høst.

Israelske myndigheter ønsker også at bistanden til palestinere finner andre kanaler enn UNRWA som de mener bidrar til å øke spenningene på Vestbredden og Gaza. UNRWA har vokst sammen med Hamas-styret på Gaza og PA-styret på Vestbredden. EU er nå største bidragsyter til organisasjonen.

Fra pressemeldingen fra regjeringen.no:

UNRWA leverer skoletilbud til over en halv million barn og helsetjenester til mer enn fem millioner palestinske flyktninger i Palestina, Libanon, Jordan og Syria. UNRWAs pressede økonomi rammer mange mennesker, der de palestinske flyktningene som er rammet av konflikten i Syria er i en spesielt sårbar situasjon.

Norge har i flere år vært en betydelig giver til UNRWA. I 2018 bidro Norge totalt med 294 millioner kroner til UNRWAs arbeid.

Regjeringen.no

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her