Den særskilte hjelpeorganisasjonen for palestinske flyktninger, UNRWA, den eneste i sitt slag i verden som er etablert for å hjelpe etterkommerne av en bestemt gruppe, må skjære kraftig i bemanningen.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.