Sakset/Fra hofta

UNRWA-ansatte i Gaza protesterer mot nedskjæringer

Den særskilte hjelpeorganisasjonen for palestinske flyktninger, UNRWA, den eneste i sitt slag i verden som er etablert for å hjelpe etterkommerne av en bestemt gruppe, må skjære kraftig i bemanningen.

UNRWA kunngjør at de må si opp 250 ansatte, fordelt på Vestbredden og Gaza.

De amerikanske kuttene blir kalt «en eksistensiell trussel» av UNRWAs talsmann Chris Gunness. Onsdag førte nedskjæringene til protester på Gazastripen.

USAs støtte til UNRWA er i år 60 millioner dollar, sammenlignet med 360 millioner i 2017.

Hverken UNRWA eller palestinerne har tatt inn over seg hva Trumps nye politikk har betydd. Støtten fra liberalere som John Kerry og Ine Eriksen Søreide og Federica Mogherini har forledet dem til å tro at de kunne gi USA fingeren.  President Mahmoud Abbas nektet å møte amerikanske representanter i protest mot at ambassaden ble flyttet til Jerusalem, til tross for at at slikt vedtatt ble tatt for over tyve år siden. Palestinerne trodde ting kom til å fortsette som før.

Det ligger en mye større endring og venter i bakgrunnen: Palestinerne må legge om kursen. De må slutte å gi penger til de etterlatte til terrorister. At PA-styret ikke forstår dette, vitner om manglende realitetssans.

En av dem som gjør at palestinerne lever i sin egen verden er EU og Norge.

I januar uttrykte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stor bekymring for underfinansieringen av UNRWA.

– Jeg er bekymret for de humanitære konsekvensene av at UNRWA ikke finansieres tilstrekkelig i forhold til det enorme behovet for bistand til palestinske flyktninger. Underfinansieringen bidrar til en ytterligere forverring av en allerede vanskelig økonomisk situasjon for UNRWA og de palestinske flyktningene, som allerede er i en sårbar situasjon, sa Søreide da.

Norge har i 2018 gitt 125 millioner kroner i kjernestøtte til UNRWA.

Den vestlige pengekranen er blitt en sovepute for palestinerne. Den fører til korrupsjon og undertrykkelse.

Men USA har slått inn på en ny politikk som over tid vil avvikle UNRWA. Det finnes svært få palestinske flyktninger igjen. Derimot finnes det mange etterkommere. Flere millioner. De er tredje og fjerde generasjon. Men ikke noe annet sted i verden arver barna foreldrenes flyktningstatus.

UNRWA er blitt en del av problemet, ikke løsningen. Hvis det palestinske problemet skal løses må UNRWA nedlegges og palestinerne integreres i Libanon og Jordan. De som bor på Vestbredden og på Gaza står overfor en stor omstillingsprosess. De vil ikke kunne leve på verdenssamfunnet. Hjelpen de får må være innrettet på hjelp til selvhjelp.

Interessen for å hjelpe palestinerne er allerede kraftig på retur. Det er bare de skandinaviske land som har gjort palestinerne til sak som er hevet over kritikk.

Den tiden er over.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!