Kultur

Portrettbyste av Hugo Hagen (1818-1871), basert på Franz Kleins (1777–1840) ansiktsavstøpning fra 1812, Beethoven-Haus, Bonn.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) skrev i alt 17 strykekvartetter (om man regner med Grosse Fuge). Kvartetten som tradisjonelt omtales som nr 16 i F-dur, op. 135, ble skrevet i 1826.

I partituret er det innledningsvis skrevet over den fjerde og siste satsen Der schwer gefaßte Entschluß, og angitt to motiver kalt Muß es sein? (Må det være?) og Es muß sein! (Det må være!) Muß es sein? kan høres i den langsomme innledningen, men etter 12 takter slår komponisten fast at slik skal det være!

Budapest String Quartet spiller.

Vi kan ikke utelukke at vi hører en etterklang av Muß es sein? i innledningen til Franz Liszts (1811-1886) symfoniske dikt Les préludes, etter Lamartine (1854).

Michel Plasson dirigerer Dresden-filharmonikerne.

I César Francks (1822-1890) Symfoni i d-moll (1888) er jeg personlig ikke i tvil om at komponisten siterer Muß es sein?

Pierre Monteux og Chicago Symphony Orchestra.

Denne innspillingen fra 1961 er av mange regnet som selve referanse-innspillingen av César Francks symfoni.